Przejdź do treści

Ogrzewanie obiektów sakralnych stanowi ogromne wyzwanie. Duża powierzchnia, wysokie pomieszczenia, nieregularny czas pracy urządzeń oraz zabytkowy status budynku.

System ogrzewania dlatego typu inwestycji musi być dostosowany do potrzeb, pracując ze zmiennym natężeniem oraz o różnych porach. Postęp i rosnące wymagania dotyczące komfortu cieplnego powodują, że duchowni coraz częściej decydują się na wprowadzanie lub modernizację źródeł ciepła.

Termomodernizacja plebanii i kościoła pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Trębaczowie, jest świetnym przykładem na to, że pomimo zabytkowego charakteru budynków możliwe jest przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji, która znacznie zwiększy efektywność instalacji grzewczej.

Kościół w Trębaczowie – historia

Początki kościoła w Trębaczowie sięgają aż XIV wieku. W 1777 roku w miejscu dawnego, drewnianego powstał obecny murowany kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej.

Kościół jest budowlą jednonawową, z prezbiterium nieco węższym i niższym od nawy, zamkniętym trójbocznie, z zakrystią zlokalizowaną od północy budynku. Do nawy od południa przylega niewielka kruchta oraz drewniana wieża.

Zdj. 1 Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Trębaczowie

W pobliżu znajduje się również plebania, która z kolei wybudowana została w XIX wieku. Oba budynki zostały wpisane do rejestru zabytków.

Termomodernizacja zabytkowego kościoła w Trębaczowie

System grzewczy z biegiem czasu stał się niewydajny oraz wysoce kosztowny. Zdecydowano się na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła, w postaci kotła węglowego, który był nieefektywny i nieekologiczny.

Ze względu na brak sieci energetycznej o wystarczającej mocy oraz dostępu do gazu ziemnego, jedynym nośnikiem energii, który mógł zostać wykorzystany przy tej inwestycji był gaz płynny LPG. W ten sposób absorpcyjna pompa ciepła idealnie wpisała się w potrzeby tego budynku.

Audyt energetyczny wskazał na zastosowanie gruntowej absorpcyjnej pompy ciepła GAHP-GS HT o mocy nominalnej 37,6 kW, która w okresach największego zapotrzebowania wspomagana będzie przez kondensacyjny kocioł gazowy.

Zdj. 2 Źródło ciepła gruntowa absorpcyjna pomp ciepła GAHP-GS HT

Zbiornik na gaz płynny o pojemności 4850 l, z którego zasilane są urządzenia gazowe, został umiejscowiony w ziemi. Dodatkowo w zbiorniku został zainstalowany czujnik, który informuje o niskim poziomie gazu.

Układ zimą zasila obieg grzewczy centralnego ogrzewania plebanii oraz nagrzewnice centrali wentylacyjnej, z kolei latem gruntowy wymiennik ciepła wykorzystany jest do chłodzenia pasywnego. Centrala wentylacyjna oraz kanały zostały zamontowane w wieży kościoła, natomiast powietrze rozprowadzane jest z dołu do góry, za pomocą nawiewu podposadzkowego. Kratki wyciągowe zamontowano w suficie nawy głównej kościoła. Instalacja została zaprojektowana w taki sposób, aby kocioł gazowy miał również możliwość bezpośredniego przełączenia się na centrale i szybkiego podgrzania powietrza.

W plebanii jako odbiorniki ciepła zostały zainstalowane klimakonwektory 2-rurowe, dzięki którym pompa ciepła może pracować na niskim parametrze i z wysoką efektywnością przez cały sezon grzewczy. Latem klimakonwektory są wykorzystywane do chłodzenia pomieszczeń. W ramach termomodernizacji zamontowano również panele fotowoltaiczne o mocy 5,8 kW.

Ze względu na zabytkowy charakter budynków nie było możliwe ich tradycyjne ocieplenie. W kościele ocieplono jedynie strop oraz posadzki, natomiast w plebanii wymieniono całą stolarkę okienną, wymieniono instalacje c.o. oraz ocieplono budynek od środka płytami typu Kingspan.

Każdy z budynków został opomiarowany oddzielnie, dzięki czemu można zebrać bardziej szczegółowe dane do wykonania audytu ex post. Instalacja została uruchomiona w październiku 2020 roku.

Zdj. 3 Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Trębaczowie.

Źródła ciepła w obiektach sakralnych od Gazuno

Absorpcyjne pompy ciepła świetnie spełniają potrzeby obiektów sakralnych. Ze względu na możliwość wykorzystanie gazu jako paliwa, koszt eksploatacyjny kościołów jest znacznie niższy. Co więcej, dzięki możliwości zewnętrznego montażu, jesteśmy w stanie zaoszczędzić dodatkowe miejsce w budynku.

Absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem mogą również współpracować z odbiornikami ciepła na wysokim parametrze sięgającym nawet 65°C.

Jako firma Gazuno mieliśmy przyjemność pomagać w tworzeniu efektywnych systemów grzewczych opartych na absorpcyjnych pompach ciepła zasilanych gazem dla obiektów sakralnych o łącznej mocy ponad 1,5 MW, a kolejne inwestycje są w trakcie lub bliskie realizacji. Lubimy wyzwania, a takie stanowi dobór jak najbardziej optymalnego systemu ogrzewania do tak niestandardowych budynków, jakimi są obiekty sakralne.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi referencjami z obiektów sakralnych na naszej stronie internetowej www.gazuno.pl.

Termomodernizacja kościoła w Trębaczowie jest idealnym przykładem, w jaki sposób można wykorzystać możliwość otrzymania dofinansowania i przeprowadzić efektywną termomodernizację obiektu sakralnego. Jeżeli pracują Państwo obecnie nad audytem lub charakterystyką energetyczną – serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Razem z Dariuszem Krąpcem odpowiadamy za województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie. Potrzebujesz wsparcia technicznego lub handlowego? Z chęcią podzielimy się z Tobą swoją wiedzą.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Koniec ery gazu, transformacja energetyczna, OZE

Zapraszamy do udziału w Akademii Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu otrzymasz zaproszenie na nasze spotkania oraz dostęp do wcześniejszej rejestracji. Zapisz się już teraz, aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń!

Dołacz do uczestników akademii