Przejdź do treści

Historia budynku

Budynek został wzniesiony w XIX wieku początkowo jako Gimnazjum Królewskie Realne, później przekształcone w Wyższą Szkołę Realną. Po II wojnie światowej jego użytkownikiem było Wojsko Polskie. W latach 90-tych obiekt przekazany został obecnemu użytkownikowi – Akademii Muzycznej, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gdańska oraz rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego. Ponadto decyzją Prezydenta w 1994 r. miejsce to zostało uznane za pomnik historii.

Akademia Muzyczna w Gdańsku przeszła kompleksową modernizację.


Pierwsze modernizacje

Prace remontowe budynku rozpoczęły się już w latach 90-tych, w zakresie elewacji, ocieplenia oraz modernizacji pomieszczeń. Wymieniono wówczas całkowicie stolarkę okienną i drzwiową, posadzki, a także okładziny ścienne. Pozostawiono jednak elewację w całości wykonaną z cegieł i kształtek klinkierowych, tak aby nawiązywała ona do stylu historycznego.

Audyt energetyczny

Kolejnym etapem po przeprowadzonej modernizacji obiektu była wymiana źródła ciepła. Przygotowując się do inwestycji inwestor zlecił wykonanie audytu energetycznego. Na jego podstawie stwierdzono, że najbardziej efektywnym źródłem ciepła będzie system składający się z gazowych absorpcyjnych pomp ciepła typu powietrze/woda wraz z gazowymi kotłami kondensacyjnymi, stanowiącymi źródło szczytowe. Dla zamawiającego ważne było także obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, co gwarantował system urządzeń marki Robur zasilany ciepłem ze spalania gazu oraz wykorzystujący energię odnawialną zawartą w powietrzu.

Dofinansowanie

Następnie został złożony wniosek o uzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięcia. Zarówno wykonanie projektu, jak i roboty budowlane zrealizowane zostały we wsparciu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

Przy termomodernizacji budynku Akademii Muzycznej w Gdańsku wykorzystano gazowe pompy ciepła marki ROBUR.

Etap projektowania

Po otrzymaniu dofinansowania rozpoczął się etap projektowy. Dobrano najbardziej opłacalną konfigurację składającą się z pomp ciepła oraz gazowych kotłów kondensacyjnych.  System Robur z gazowymi absorpcyjnymi pompami ciepła daje możliwość uzyskania medium grzewczego o wysokim parametrze aż do 65⁰C. Zastosowano więc grzejniki jako odbiorniki ciepła, co pozwoliło uzyskać na instalacji odbiorczej medium o parametrach 55⁰C/45⁰C. Utrzymanie stałej temperatury w budynku okazało się być szczególnie ważne dla inwestora, ponieważ zmiany temperatury powietrza wewnątrz budynku wpływają na przyspieszone rozstrajanie się instrumentów.

Realizacja

Po wykonaniu projektu rozpoczął się etap realizacji. Na inwestycję dostarczone zostały dwa zestawy urządzeń. Pierwszy z nich składał się wyłącznie z gazowych absorpcyjnych pomp ciepła, druginatomiast z gazowych kotłów kondensacyjnych. Zastosowano pięć pomp ciepła oraz cztery gazowe kotły kondensacyjne. Urządzenia zostały umieszczone na zewnątrz budynku. Zestawy odgrodzone zostały siatką, natomiast wzdłuż ogrodzenia z siatki w celu zwiększenia walorów estetycznych, posadzono bluszcz zimozielony- hedera helix. Nowoczesny, bezobsługowy system składający się z urządzeń marki Robur zarządzany jest przez dedykowaną automatykę sterującą z zdalnym dostępem przez internet oraz wizualizacją instalacji na panelu HMI.

Eksploatacja urządzeń

Zasada działania układu polega na tym, że pompy ciepła mają zawsze wyższy priorytet pracy niż kotły kondensacyjne, co oznacza, że zostają one włączone do pracy jako pierwsze. Przez większą część sezonu grzewczego pompy ciepła pracują samodzielnie, natomiast przy znacznym wzroście zapotrzebowania energetycznego budynku, do pracy pomp ciepła, dołączone są kotły kondensacyjne jako źródło szczytowe. Taka konfiguracja urządzeń pozwala na uzyskanie niskich kosztów eksploatacji – samodzielna praca pomp ciepła przez większość sezonu grzewczego, przy zmniejszonych kosztach inwestycyjnych – zakup tańszych kotłów kondensacyjnych. Źródło ciepła zostało uruchomione pod koniec 2017 r. zapewniając szkole ekologiczny oraz innowacyjny system ogrzewania.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
 

GAZUNO Logo absorpcyjne pompy ciepła

Dostawca nowoczesnych i efektywnych systemów grzewczo chłodniczych wykorzystujących technologię OZE oraz spełniające wymagania prawne. Pracujesz obecnie nad projektem źródła ciepła lub chłodu? Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii