Przejdź do treści

Placówki oświatowe charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na energię cieplną. Niestety większość tych obiektów nadal zasilana jest przez stare i nieefektywne kotły węglowe.

Dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy, budynki oświaty mają możliwość przeprowadzenia termomodernizacji i skorzystania z szeregu dofinansowań. Krajowy Plan Odbudowy przewiduje budżet w wysokości 290 mln euro do zrealizowania w okresie I kw. 2020 r. – III kw. 2026 r.

Zespół Szkół w Jegłowniku pokazuje, jak w efektywny sposób można wykorzystać dofinansowanie i przeprowadzić termomodernizacje budynku.

Charakterystyka obiektu

Zespół Szkół zlokalizowany jest przy ulicy Malborskiej 43 w Jegłowniku. Budynek jest 2 kondygnacyjny, niepodpiwniczony, kubatura części ogrzewanej wynosi 5349 m3. Budynek został wzniesiony w latach 60-tych ubiegłego wieku w ramach akcji „tysiąclatki” – tysiąc szkół na 1000-lecie Polski.

Zdj. Zespół Szkół w Jegłowniku po termomodernizacji
Źródło: https://www.facebook.com/marcinslezakpl

DOFINANSOWANIE

Przez wiele lat budynek szkoły poddawany był remontom cząstkowym ze względu na ograniczone możliwości finansowe. Perspektywa finansowa wynikająca z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach pod działania 4.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” sprawiła, że została podjęta decyzja o wykonaniu kompleksowej termomodernizacji tego obiektu.

System grzewczy przed termomodernizacją był nieefektywny i jego użytkowanie zaczęło przynosić więcej strat niż korzyści. Źródło ciepła przed termomodernizacją stanowiły dwa, stare, duże i stalowe kotły na paliwo stałe – węgiel oraz miał. W związku z niską sprawnością systemu grzewczego, w okresie intensywnych mrozów, pojawiały się problemy z zapewnieniem ciepła w całym obiekcie.

Zdj. Miejsce składowania opału przed termomodernizacją
Źródło: Audyt energetyczny opracowany na potrzeby termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Jegłowniku
.

AUDYT ENERGETYCZNY

Podczas wyboru nowego źródła ciepła pojawiły się problemy z dostępnością nośnika energii – nie było dostępu do gazu ziemnego sieciowego, a ilość mocy w sieci energetycznej okazała się niewystarczająca.

Zdecydowano się na zastosowanie gazu płynnego LPG G31 (propan). Przy zastosowaniu tego rodzaju paliwa niedozwolone jest lokalizowanie źródła ciepła poniżej poziomu gruntu. W tym przypadku urządzenia Robur idealnie wpisały się w wymagania. Mogą być zasilane gazem LPG i przeznaczone są do montażu zewnętrznego.

Przeprowadzony audyt energetyczny potwierdził słuszność wyboru technologii absorpcyjnej. Zastosowanie absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem okazało się najlepszym wariantem termomodernizacyjnym.

Modernizacja obejmowała również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku, zmianę instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji grzewczej. Dla budynku zaplanowano wymianę instalacji c.o., zarówno grzejników, jak i przewodów oraz armatury.

Wykonane prace modernizacyjne pozwoliły na zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w danym obiekcie o 73%. Zastosowanie OZE wpłynęło również na jednostkową wielkość emisji CO2, która w efekcie jest niższa, aż o 93%.

PROJEKT

Na etapie projektu, jako nowe źródło ciepła, zaproponowany został zestaw składający się z trzech absorpcyjnych powietrznych pomp ciepła w wersji wyciszonej oraz jednego kondensacyjnego kotła gazowego. Absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem stanowią podstawowe źródło ciepła. Ich efektywność sięga, aż 165%.

W momencie znacznego spadku temperatury zewnętrznej (w okresie zimowym, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest najwyższe) pompy ciepła wspomagane są kotłem gazowym. Pozwala to na efektywną pracę systemu grzewczego oraz zapewnia bezpieczeństwo pracy w najcięższych warunkach. Co więcej, taki układ gwarantuje bardzo wysoką sprawność systemu i odpowiednio niskie koszty inwestycji.

W układzie zastosowania została Automatyka Dedykowana Gazuno, która dzięki podłączeniu urządzeń do internetu, zapewnia możliwość zdalnego sterowania systemem i szybkiej interwencji serwisanta w przypadku pojawienia się nieprawidłowości w działaniu układu.

Schemat technologiczny instalacji grzewczej opracowany przez Gazuno.

EKSPLOATACJA

Zgodnie z poniższym zestawieniem zastosowanie rozwiązania bazującego na technologii absorpcyjnej uzyskano oszczędności na poziomie ponad 12 000 zł za sezon grzewczy, co stanowi około 22% oszczędności w porównaniu do systemu opartego na kotłowni węglowo – miałowej.

Należy wziąć pod uwagę, że całkowicie odeszły koszty utrzymania palacza oraz koszty związane z przeglądami przewodów spalinowych. Przedstawione dane obrazują zużycie w ciągu 12 miesięcy i oparte są na podstawie faktur oraz sprawozdań.

Po przeprowadzonej termomodernizacji wykonany został audyt energetyczny ex post, który potwierdził znaczącą zmianę w efektywności systemu. Według wyszczególnionych wskaźników ilość zaoszczędzonej energii cieplnej wyniosła 3837 GJ/rok, natomiast energii elektrycznej – 34,37 MWh/rok.

Zdj. Zestaw urządzeń Robur
Źródło: https://www.facebook.com/marcinslezakpl

KORZYŚCI

Zastosowanie technologii absorpcyjnej w porównaniu do kotłów węglowych niesie ze sobą nie tylko aspekty ekonomiczne, ale również przynosi szereg innych korzyści, takich jak:

  • ograniczenie pracy palacza – urządzenia są bezobsługowe, wymagają jedynie corocznego przeglądu, a ich pracę można monitorować zdalnie;

  • pozyskanie dodatkowej przestrzeni – wcześniej służyła jako miejsce składowania opału, absorpcyjne pompy ciepła potrzebują jedynie dostępu do powietrza i zasilania gazem;

  • większa czystość – brak pyłów, kurzu i nieprzyjemnego zapachu pojawiającego się przy kotłach węglowo – miałowych;

  • brak konieczności zlecania przeglądów przewodów spalinowych – instalacja gazowa oraz same urządzenia znajdują się poza budynkiem, co wpływa na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa w obiekcie;

  • ograniczenie emisyjności – brak wpływu na zanieczyszczenie środowiskaekologiczne rozwiązanie – absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem należą do urządzeń OZE, co daje możliwość skorzystania z dofinansowania i szeregu ulg.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, chciałabym przywołać słowa Pana Marcina Ślęzaka Wójta Gminy Gronowo Elbląskie, które są najlepszym potwierdzeniem pozytywnego efektu przeprowadzonej termomodernizacji Zespołu Szkół w Jegłowniku: „Po roku funkcjonowania dokonaliśmy właśnie okresowego przeglądu technicznego – działają bez zarzutu – ciche, oszczędne i w pełni nowoczesne rozwiązanie. Mój cel – wyposażyć w tego typu urządzenia wszystkie budynki użyteczności publicznej – zapewniam, że nad tym pracujemy”.

Zespół Szkół w Jegłowniku jest idealnym przykładem, w jaki sposób można wykorzystać możliwość otrzymania dofinansowania i przeprowadzić efektywną termomodernizację szkoły. Jeżeli pracują Państwo obecnie nad audytem lub charakterystyką energetyczną – serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Jestem doradcą techniczno-handlowym w Gazuno. Wspieram Damiana Homa z poziomu biura. Razem współpracujemy z projektantami i inwestorami z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i łódzkiego.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Koniec ery gazu, transformacja energetyczna, OZE

Zapraszamy do udziału w Akademii Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu otrzymasz zaproszenie na nasze spotkania oraz dostęp do wcześniejszej rejestracji. Zapisz się już teraz, aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń!

Dołacz do uczestników akademii