Przejdź do treści

Termomodernizacja szkoły w celu poprawy efektywności energetycznej budynku

Termomodernizacja budynku składała się z: modernizacją istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz  wymiany źródła ciepła. Instalacja pracowała na wysokich parametrach, ponieważ odbiorniki stanowiły grzejniki: żeliwne, blaszane oraz aluminiowe – na ich miejsce z zostały zamontowane grzejniki stalowe co pozwoliło na obniżenie parametru. W budynku pierwotnie znajdowały się dwa źródła ciepła: kocioł gazowy oraz olejowy, który został zdemontowany w wyniku termomodernizacji. Inwestorowi zależało na tym, aby nowe źródło ciepła miało możliwość pracy z zamontowaną instancją fotowoltaiczną o mocy około 9kW.

Moc grzewcza
Moc grzewcza

74,4 kWZastosowane rozwiązania

Zastosowano jedną wysokotemperaturową pompę ciepła OHTM90. Została ona dodatkowo wyposażona w soft-starter z powodu stosunkowo niewielkiego przyłącza. Pompa ciepła do montażu zewnętrznego została ustawiona na gruncie w pobliżu boiska. Ma ona możliwość zdalnego podglądu oraz zmiany parametrów pracy, a także możliwość podglądu alarmów zarówno dla użytkownika jak i serwisu.

Na inwestycji został przewidziany tryb pracy alternatywny z istniejącym kotłem gazowym. Pompa ciepła pracuje do określonej temperatury zewnętrznej jako jedyne źródło ciepła, w momencie gdy nie jest w stanie przygotować wystarczającego parametru to pracę przejmuje kocioł gazowy.


Zobacz jakie urządzenia
wykorzystaliśmy w tym
projekcie

OHTM

Sprężarkowa pompa ciepła typu powietrze/woda
zobacz specyfikację

Przeprowadzona inwestycja przyniosła za sobą wysoki efekt ekonomiczny.Chcesz dowiedzieć się jakie rozwiązania możemy zaproponować dla Twojej firmy?


Pozostańmy w kontakcie

Piszemy o najnowszych trendach w energetyce, dofinansowaniach, zmianach w prawie, wskazówkach projektowych.

Wartościowe i merytoryczne treści dotyczące branży grzewczo-chłodniczej opracowane przez zespół inżynierów Gazuno.