Przejdź do treści

W związku z rosnącym trendem na termomodernizację budynków często audytorzy, projektanci czy też sami inwestorzy stają przed wyzwaniem dotyczącym integracji oraz zarządzania instalacją, która łączy nowe źródło ciepła z obecnym.

Automatyka pozwala sterować różnorodnymi procesami technologicznymi i przemysłowymi, zwykle bez lub z ograniczonym udziałem człowieka. W przypadku projektu opierającego się na nowoczesnym i ekologicznym źródle ciepła, jakim jest gazowa absorpcyjna pompa ciepła GAHP marki Robur automatyka Gazuno jest przygotowywana w taki sposób, żeby wykorzystać również dotychczasowe źródło ciepła jako dodatkowy element do pracy, w zmodernizowanej instalacji.

W celu osiągnięcia najbardziej wydajnego i efektywnego sposobu zarządzania pracą instalacji dostępne są dwa rozwiązania. Pierwsze oparte na automatyce podstawowej, natomiast drugie na automatyce dedykowanej.

Automatyka Podstawowa Gazuno APG

Automatyka Podstawowa Gazuno jest gotowym rozwiązaniem zapewniającym sterowanie źródłem ciepła i/lub chłodu oraz instalacją hydrauliczną do zbiornika buforowego. Całość automatyki zintegrowana jest w pojedynczej szafie zasilająco – sterującej, która przygotowywana jest w kilku wariantach w zależności od schematu hydraulicznego i funkcji, jakie mają być przez nią realizowane.

Automatyka podstawowa charakteryzuje się tym, że do jej utworzenia wykorzystywane są regulatory producenta (DDC, RB200, Sumator itp.) w celu poprawnej pracy instalacji wraz ze źródłem szczytowym. W zależności od potrzeb istnieje możliwość rozbudowania szafy o sterowanie obiegami grzewczymi w instalacji. Oferta sterowania takim układem przygotowywana jest indywidualnie pod każdy projekt.

 

Automatyka Dedykowana Gazuno ADG

Automatyka dedykowana jest rozszerzeniem oferty Gazuno, która proponowana jest w przypadku potrzeby sterowania całą instalacją grzewczą, chłodniczą lub grzewczo-chłodniczą. Pozwala na sterowanie dowolną ilością elementów wykonawczych (pompami obiegowymi, siłownikami itp.) i elementów pomiarowych, ponieważ dobierana jest i projektowana indywidualnie pod każdy projekt.

W automatyce dedykowanej wykorzystywany jest sterownik PLC wraz z regulatorem kaskadowym, za pomocą którego w dowolny sposób można zaprogramować i zintegrować pracę źródła szczytowego. Całość pracy instalacji widoczna jest na panelu HMI umieszczonym na elewacji szafy automatyki. W przypadku podłączenia do Internetu pracę instalacji można obserwować z poziomu smartphone’a lub komputera.

Zastosowanie automatyki Gazuno

Sektor sakralny

Częstym przypadkiem jest zintegrowanie istniejącego lub nowego kotła z pracą pompy ciepła na cele ogrzewania. W taki sposób, żeby stanowił dla pompy ciepła źródło szczytowe, ale nie przejmował jej pracy. Jest to tryb pracy biwalentny, równoległy.

Jednym z ostatnio zrealizowanych tematów, w którym została wykorzystana taka funkcjonalność jest Wikarówka Katedry Zamość. Układ ten składa się z absorpcyjnej pompy ciepła GAHP-A typu powietrze/woda oraz źródła szczytowego w postaci kotła kondensacyjnego. Całość sterowana jest przez Automatykę Podstawową Gazuno, które odbywa się za pomocą jednej szafy automatyki.

Z racji tego, że automatyka kontroluje pracę obu źródeł ciepła to nie ma możliwości przejęcia pracy przez kocioł. Ładowanie zbiornika odbywa się na podstawie krzywej pogodowej, a w razie konieczności, czyli niskich temperatur zewnętrznych pompa GAHP-A może zostać wsparta przez kocioł. Regulacja instalacji dostosowana jest do potrzeb Inwestora.

Schemat instalacji Wikarówki Katedry Zamość.
Sektor edukacyjny

Drugim przykładem zastosowania pomp ciepła w połączeniu ze źródłem szczytowym w postaci kotła kondensacyjnego jest Szkoła w Mosinie. W odróżnieniu od pierwszego przypadku została zastosowana tam automatyka dedykowana. Inwestorowi zależało na podglądzie pracy instalacji i możliwości jej zdalnej obsługi poprzez sieć Internet z poziomu telefonu lub komputera.

Zastosowane źródło ciepła składa się z zestawu czterech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz kotła gazowego. Urządzenia pracują w systemie biwalentnym, alternatywnym. Zestaw pomp ciepła pracuje do temperatur zewnętrznych powyżej tak zwanego punktu biwalentnego (domyślna nastawa -5°C) z przełączeniem z histerezą +3K. W przypadku niższych temperatur zewnętrznych zadanie dostarczenia ciepła przejmuje kocioł gazowy, a pompy ciepła są wyłączane.

W zainstalowanym układzie automatyki zastosowano zawory, odcinające zasilanie kolektora rozdzielczego od bufora zasilanego przez pompy ciepła i od obiegu kotłowego. Podczas pracy pomp ciepła (Tzew > punktu biwalentnego + histereza) zawory odcinają obieg kotła, a otwierają obieg z bufora. Dla temperatury zewnętrznej poniżej punktu biwalentnego zawory odcinają zasilanie z bufora i otwierają obieg kotła. Dzięki temu system automatyki realnie wpływa na redukcję kosztów za ogrzewanie oraz żywotność pracy instalacji.

Schemat instalacji Szkoły w Mosinie

Zalety automatyki sterującej od Gazuno

Dlaczego warto zdecydować się na zastosowanie automatyki:

 

  • Kompletne sterowanie instalacją ogrzewania/chłodzenia z jednej automatyki; 
  • Wizualizacja pracy instalacji oraz zdalny dostęp do niej po przez sieć Internet z poziomu telefonu lub komputera; 
  • Kontrola zużycia energii poprzez możliwość podłączenia ciepłomierzy, gazomierzy itp.; 
  • Prostsze serwisowanie instalacji. Dzięki zdalnemu dostępowi serwis może zdiagnozować instalację zdalnie, co znacznie ułatwia wykonanie ewentualnej interwencji serwisowej. 
  • Regulacja instalacji dostosowana do potrzeb. Dobrze zaprojektowany system automatyki realnie wpływa na redukcję kosztów za ogrzewania oraz żywotność pracy instalacji.

 
Masz pytania lub pracujesz obecnie nad audytem?

W GAZUNO jestem odpowiedzialny za dział automatyki. Odpowiednie sterowanie zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie urządzeń. Przekłada się to na koszty eksploatacyjne oraz bezawaryjną pracę instalacji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat automatyki GAZUNO, odezwij się – z chęcią pomogę.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Koniec ery gazu, transformacja energetyczna, OZE

Zapraszamy do udziału w Akademii Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu otrzymasz zaproszenie na nasze spotkania oraz dostęp do wcześniejszej rejestracji. Zapisz się już teraz, aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń!

Dołacz do uczestników akademii