Przejdź do treści

Wybierając źródło ciepła dla budynku należy mieć na uwadze nie tylko samo urządzenie grzewcze, ale również całe jego otoczenie w postaci instalacji hydraulicznej i odbiorczej oraz odpowiednie dostosowanie go do potrzeb energetycznych budynku.

Rozwój techniki grzewczej daje klientom końcowym coraz więcej możliwości również pod kątem systemów automatyki i regulacji, dzięki czemu racjonalnie zarządzając pracą systemu jesteśmy w stanie zwiększać efektywność całej instalacji przez co również powinno to być kryterium doboru. Dotyczy to zarówno budynków nowobudowanych jak i termomodernizowanych.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze źródła ciepła?

Przy doborze źródła ciepła trzeba mieć również na uwadze zmieniające się przepisy, mające na celu ograniczenie energochłonności budynków, stricte dotyczące granicznych wartości wskaźnika EP.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jakie źródła ciepła spełniają Warunki Techniczne 2021 i tym samym wymagania energii pierwotnej koniecznie pobierz bezpłatny e-book przygotowany przez zespół inżynierów Gazuno.

Od czego należy zacząć wybierając źródło ciepła?

Jednym z pierwszych kroków, powinno być stworzenie audytu energetycznego określającego stan techniczny budynku, bilans energetyczny, dostępne nośniki energii, szacunkowe koszty inwestycji oraz porównującego różne rodzaje źródeł ciepła. Na jego podstawie inwestor może również ubiegać się o ewentualne dofinansowanie.

Spośród określonych w audycie technologii należy ustalić co będzie najważniejszym kryterium wyboru – koszty eksploatacji, koszt inwestycyjny, czy względy ekologiczne. Dopiero na tej podstawie powinno zostać zlecone wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o konkretną technologię. W zależności od sposobu finansowania kryteria wyboru mogą być różne, np. decydując się na ekologiczne rozwiązanie, dzięki któremu inwestor może otrzymać dofinansowanie, najważniejsze mogą być koszty eksploatacji. Z kolei w przypadku ograniczonego budżetu, ważniejszym kryterium będą oczywiście koszty inwestycyjne.

Więcej o wyborze źródła ciepła dowiesz się z poniższego filmu. Zapoznaj się koniecznie:

Wybór źródła ciepła

Studium przypadku – budynek wielorodzinny

Jako przykład może posłużyć nam budynek wielorodzinny zasilany dotychczas z kotłowni gazowej o zapotrzebowaniu na moc grzewczą (po termomodernizacji) na poziomie 140 kW z instalacją odbiorczą w postaci grzejników dobranych na parametr 50/40. Świetnym rozwiązaniem dla tego budynku byłyby powietrzne absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem ze źródłem szczytowym w postaci zewnętrznych kotłów gazowych. Na powyższe zapotrzebowanie należy dobrać trzy pompy ciepła GAHP-A HT S1 oraz dwa kotły AY, które można umieścić w zestawie na wspólnej stalowej szynie, połączone ze sobą hydraulicznie oraz elektrycznie.

Dlaczego zdecydowano się na układ pomp ciepła oraz kotłów?

Ponieważ najlepszy stosunek kosztów inwestycyjnych do redukcji kosztów ogrzewania to układ biwalentny, gdzie moc grzewcza pomp ciepła stanowi około 60% mocy obliczeniowej ogrzewanego budynku. Zwiększanie mocy pomp ciepła powoduje oczywiście dalszą redukcję kosztów ogrzewania, ale powoduje wzrost kosztów inwestycyjnych. W układach alternatywnych energia dostarczona przez pompy ciepła w czasie okresu grzewczego stanowi ok. 70% energii niezbędnej do ogrzania budynku, a w układzie równoległym nawet 90%.

Jeżeli instalacja grzewcza projektowana jest do pracy w układzie biwalentnym, przede wszystkim z uwagi na konieczność ograniczenia kosztów inwestycyjnych, to moc pompy ciepła nie powinna przekraczać 60% mocy obliczeniowej ogrzewanego budynku. Redukcja kosztów ogrzewania będzie przez to wyraźna, a koszty inwestycyjne nawet o 25% niższe niż w układach monowalentnych.

Absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem to najtańsze eksploatacyjnie rozwiązanie na rynku, zestawiając szacunkowe koszty eksploatacji różnych źródeł ciepła dla analizowanego budynku wygląda to następująco:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, być na bieżąco – śledź nasze profile społecznościowe lub po prostu skontaktuj się z nami!

Razem z Dariuszem Krąpcem odpowiadamy za województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie. Potrzebujesz wsparcia technicznego lub handlowego? Z chęcią podzielimy się z Tobą swoją wiedzą.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii