Przejdź do treści

Białe certyfikaty to inaczej świadectwa efektywności energetycznej. Są one wydawane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Podstawą prawną, która umożliwia ich uzyskanie jest ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku.

Białe certyfikaty przeznaczone są dla wszystkich przedsiębiorstw planujących poprawę efektywności energetycznej, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia gazu, energii elektrycznej lub ciepła. Inwestycje, które umożliwiają osiągnięcie wcześniej wymienionych oszczędności to np.:

  • Termomodernizacja budynku (wymiana źródła ciepła, wymiana instalacji, ocieplenie)
  • Zastosowane technologii odzysku ciepła (wykorzystanie ciepła odpadowego)
  • Automatyzacja procesów technologicznych (zastosowanie systemów zarządzania energią, BMS)
  • Modernizacja procesów technologicznych (przebudowa linii produkcyjnej)
  • Modernizacja oświetlenia (zmiana oświetlenia na LED)

Aby uzyskać dofinansowanie w formie Białych Certyfikatów należy wykazać roczne oszczędności na poziomie co najmniej 10 toe, czyli ok. 116 MWh. 1 toe to w przeliczeniu na złotówki ok. 2 100 zł. Wynika z tego, że minimalna cena Białych certyfikatów, które można otrzymać to 21 000 zł. Im wykazane oszczędności energii będą wyższe, tym więcej Białych Certyfikatów może uzyskać przedsiębiorstwo.

Cały proces ubiegania się o Białe Certyfikaty powinien rozpocząć się od podjęcia decyzji o inwestycji. Kolejnym krokiem jest audyt energetyczny, który powinien obejmować analizę techniczno-ekonomiczną, opracowanie koncepcji modernizacji oraz wyliczenie planowanych oszczędności.

Po złożeniu wniosku oraz realizacji inwestycji należy wykonać audyt powykonawczy, jeżeli roczne oszczędności przekraczają 100 toe. Czas na jego wykonanie to 45 dni od zakończenia inwestycji. O końcu inwestycji należy również poinformować URE.

Po dopełnieniu wszystkich formalności, URE w ciągu 45 dni wydaje Białe Certyfikaty, które później przedsiębiorstwo musi sprzedać na TGE.

Bardzo ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest to, żeby nie rozpocząć inwestycji przed złożeniem wniosku do URE.

W ofercie GAZUNO znajduje się wiele rozwiązań, które umożliwiają uzyskanie oszczędności energii. Skupiając się jednak na rozwiązaniach dedykowanych dla przemysłu posiadamy w ofercie pompy ciepła Oilon.

Zestawienie pomp ciepła Oilon, dedykowanych do przemysłu.

Jedną z głównych zalet pomp ciepła produkcji Oilon jest możliwość wykorzystania jednego urządzenia do jednoczesnej produkcji ciepła oraz chłodu. Pozwala to na zredukowanie kosztów źródła ciepła i chłodu oraz uzyskanie wysokiej efektywności produkcji medium. Każde urządzenie jest indywidualnie dobierane i konfigurowane pod konkretny przypadek. Umożliwia to wybór najefektywniejszej w danych warunkach pracy jednostki.

Dzięki wyżej wymienionym cechom urządzenia Oilon znajdą zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, np.:

  • Zakłady przetwórstwa mięsnego
  • Browary
  • Tunele pasteryzacyjne
  • Zakłady mleczarskie

We wszystkich tych przykładach wymagane jest jednocześnie grzanie i chłodzenie na różnych etapach procesu.

Przykładowy zysk ze sprzedaży Białych Certyfikatów możemy oszacować na przykładzie zakładu przemysłowego, w którym do procesu wykorzystywane są jednocześnie ciepło i chłód. Zapotrzebowanie na ciepło wynosi ok. 220 kW, na chłód jest to ok. 150 kW. Obecnie zakład wykorzystuje kocioł gazowy do produkcji ciepła oraz wytwornicę wody lodowej do produkcji chłodu. Takie zapotrzebowanie występuje ok. 6 000 godzin w ciągu roku. Instalacja grzewcza pracuje z parametrem 60/75 °C, chłodnicza 20/16 °C.

Zastępując dwa wymienione wyżej źródła energii pompą ciepła Oilon jesteśmy w stanie osiągnąć następujące parametry:

Osiągnięte parametry wysokotemperaturowej pompy ciepła marki Oilon.

Praca instalacji z wyżej opisanymi parametrami pozwoli na uzyskanie oszczędności, jak w tabelach poniżej:

Kocioł gazowy + wytwornica wody lodowej
 Zapotrzebowanie
[kW]
Czas pracy urządzeń
[h]
Ilość wyprodukowanej energii
[kWh]
Współczynnik efektywności
[-]
Zużycie paliwa
[kWh]
Koszty eksploatacyjne
[zł]
(gaz – 0,33 zł/kWh, e.elektryczna – 1 zł/kWh)
grzanie215600012900000,851517647500 824 zł
chłodzenie14660008760003292000292 000 zł
SUMA1809647792 824 zł
Pompa ciepła Oilon
 Zapotrzebowanie
[kW]
Czas pracy urządzeń
[h]
Ilość wyprodukowanej energii
[kWh]
Współczynnik efektywności
[-]
Zużycie paliwa
[kWh]
Koszty eksploatacyjne
[zł]
(e.elektryczna – 1 zł/kWh)
grzanie215600012900005,0825393783 799 zł
chłodzenie146876000172441172 441 zł
SUMA426378256 240 zł

Zużycie paliwa
[kWh]
Zużycie paliwa
[toe]
Koszty eksploatacyjne
[zł]
(gaz – 0,33 zł/kWh, e.elektryczna – 1 zł/kWh)
Kocioł gazowy + wytwornica wody lodowej1809647156792 824 zł
Pompa ciepła ChillHeat Oilon42637837256 240 zł
Oszczędności1383269119536 583 zł

Rozwiązanie pozwala na oszczędności rzędu 119 toe. W odniesieniu do Białych Certyfikatów daje nam to kwotę ok. 250 000 zł.

Prawidłowo dobrana jednostka pozwoli dodatkowo na oszczędności w kosztach eksploatacyjnych na poziomie ok. 540 000 zł rocznie. Przy tego rzędu wielkościach cała inwestycja jest w stanie zwrócić się nawet w ciągu zaledwie 2 lat.

W GAZUNO spotykamy się z takimi projektami na co dzień. Zdobywamy doświadczenie z każdym kolejnym realizowanym tematem. Jeżeli napotkacie Państwo jakikolwiek problem związany z modernizacjami wykorzystującymi pompy ciepła w przemyśle zapraszamy do kontaktu.

W Gazuno zajmuję stanowisko doradcy techniczno-handlowego. Pracuję w zespole z Dawidem Olszewskim. Razem zapewniamy indywidualną opiekę techniczno-handlową w województwie mazowieckim, podlaskim i lubelskim.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Koniec ery gazu, transformacja energetyczna, OZE

Zapraszamy do udziału w Akademii Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu otrzymasz zaproszenie na nasze spotkania oraz dostęp do wcześniejszej rejestracji. Zapisz się już teraz, aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń!

Dołacz do uczestników akademii