Przejdź do treści

Zaostrzające się wymogi prawne dotyczące energochłonności budynków bezpośrednio wpływają na proces inwestycji nowo budowanych obiektów, a także tych termomodernizowanych. Przepisy determinują zastosowanie materiałów o odpowiednich parametrach izolacyjnych.


1. Technologia absorpcyjna – OZE z gazu.
2. Korzyści na każdym etapie inwestycji.
3. Przykład doboru pomp ciepła typu powietrze/woda.
4. Przykład doboru pomp ciepła typu grunt/woda.
5. Analiza eksploatacyjna urządzeń absorpcyjnych.
6. Spełnia warunki, oszczędza rachunki.
7. Instalacja hydrauliczna z GAHP.
8. Absorpcyjna pompa ciepła małej mocy.
9. Przykłady realizacji.


W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznym jakim odpowiadać powinny budynki i ich usytuowanie szczegółowo określone są wartości współczynnika przenikania ciepła dla różnych rodzajów ścian, stropów, okien czy drzwi. Narzucone są również grubości izolacji cieplnej dla przewodów rozdzielczych oraz komponentów instalacji centralnego ogrzewania.
Poza zastosowaniem materiałów budowlanych o określonych właściwościach, aby spełnić narzucone wymagania niezmiernie istotny jest dobór odpowiedniego źródła ciepła oraz chłodu. Dla budynków zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej czy gospodarczego rozpatrywać należy także energię pobieraną przez oświetlenie. Wszystko to ma na celu ograniczenie energochłonności budynków. Powyższe aspekty przekładają się na wartość wskaźnika energii EP. Jest to wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną przeznaczoną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody w budynku wyrażony w kWh/(m² · rok).

Zastanawiasz się, jaka pompa ciepła sprawdzi się najlepiej w Twojej sytuacji? Napisz do nas, doradzimy.


Od 2014 r. obowiązują Warunki Techniczne. Od tego czasu nowo budowane budynki spełniać muszą jednocześnie wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród oraz krytycznych wartości wskaźnika EP. Przepisy przewidywały kolejne zaostrzanie wymagań w 2017 oraz te które nas jeszcze czekają w 2021. Miało to na celu przygotowanie branży budowlanej do nowych standardów.
Jest to konsekwencja wdrażania w Polsce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Jej celem jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło budynków w całej Unii Europejskiej, aby docelowo wszystkie nowo projektowane budynki charakteryzowały się niemal zerowym zużyciem energii. Na przykładzie dla domów jednorodzinnych aktualnie obowiązujący wskaźnik EP nie może przekraczać 95 kWh/(m² · rok), a od 2021 wartość ta maleje, aż do 70. Wartość EP bezpośrednio przekłada się na iloczyn wartości zapotrzebowania budynku na energię końcową (EK) oraz wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii (wi).
Wskaźnik EK wyraża roczne zapotrzebowanie na energię jaką należy dostarczyć do budynku, aby zapewnić utrzymanie założonej w projekcie temperatury wewnętrznej, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Uwzględnia on straty przesyłowe oraz wynikające z przenikania ciepła. Określa ile budynek rzeczywiście zużyje energii. Jest on ściśle powiązany z konstrukcją budynku. Zatem przemyślany projekt architektoniczny uwzględniający odpowiednie usytuowanie względem stron świata, umożliwiający maksymalne wykorzystanie światła dziennego oraz energii słońca znacznie obniżyć może wartość EK. Współczynnik wi obrazuje natomiast umowną szkodliwość na środowiska danego rodzaju paliwa. I tak dla biomasy wynosi 0.2, gazu 1.1, a dla energii elektrycznej już 3.0.
Spełnienie obowiązujących przepisów staje się nie lada wyzwaniem już teraz, nie mówiąc już o standardach które obowiązywać będą od 2021. W tym celu audytorzy i projektanci coraz częściej sięgają po urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii. Jednym z nich może być gazowa absorpcyjna pompa ciepła firmy Robur. Kluczowym aspektem, poza wykorzystaniem OŹE, który skłania do wyboru tego rozwiązania jest użycie gazu jako paliwa do napędu urządzenia. Energia ze spalania gazu jest w pełni przekazywana na cele grzewcze, a dodatkowo napędza obieg chłodniczy oparty o technologię absorpcyjną co umożliwia uzyskanie efektywności pompy ciepła sięgającej 170%. Z uwagi na wykorzystanie gazu jako energii napędowej, efektywność tą możemy bezpośrednio porównywać ze sprawnością kotłów gazowych nie zaś ze współczynnikiem COP odpowiadającym
za sprężarkowe pompy ciepła. Gaz charakteryzuje się niską wartością współczynnika wi (1,1) w porównaniu do energii elektrycznej (3), co pozytywnie wpływa na wyniki obliczeń wskaźnika EP. Poniżej przedstawiono wskaźniki średniej  sezonowej  sprawności  wytwarzania  ciepła dla absorpcyjnych gazowych pomp ciepła zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.


Zespół Gazuno wykonał obliczenia dla przykładowego budynku jednorodzinnego o powierzchni 128 m² znajdującego się w Krakowie. Przyjęto dwa warianty wentylacji: grawitacyjną i mechaniczną. Rozpatrzone zostały cztery układy grzewcze co zestawiono w poniższych tabelach.


Wyniki obliczeń, wentylacja  grawitacyjna:

Wyniki obliczeń, wentylacja  mechaniczna z odzyskiem:


Jak wynika z obliczeń, wariant który zakładał wykorzystanie jako źródło ciepła gazowej absorpcyjnej pompy ciepła charakteryzował się najniższą wartością wskaźnika EP. Pozwala to na spełnienie warunków technicznych obowiązujących od 2017 r. Zastosowanie sprężarkowej pompy ciepła zasilanej energią elektryczną również spełnia standardy WT 2017, lecz wartość EP jest niemal 10% wyższa. Wariant z gazowym kotłem kondensacyjnym mieści się w wymaganym zakresie jedynie w połączeniu z instalacją solarną oraz wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Warto zauważyć, że wykorzystanie wentylacji mechanicznej pozwala na obniżenie EP. Część rozpatrywanych rozwiązań spełnia warunki stawiane od 2017 r. aczkolwiek spełnienie standardu WT2021 staje się problematyczne. Wartość EP nie może przekroczyć 70 kWh/(m²·rok). Pojawia się zatem pytanie, czy gotowi jesteśmy na takie zaostrzenia przepisów.
Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem przykładowych analiz zachęcam do kontaktu z działem doradców technicznych Gazuno. Chętnie przybliżymy technologię absorpcyjnych pomp ciepła oraz przedstawimy szczegóły opracowania, jak również możemy zorganizować spotkanie w terenie.
W Polsce zainstalowanych mamy ponad 550 pomp ciepła, które przyniosły wyraźne efekty ekonomiczne oraz ekologiczne, a zadowolenie ich użytkowników mierzymy rosnącą liczbą referencji.
Zachęcamy do odwiedzenie naszej strony i sprawdzenia realizacji z różnych rejonów Polski. Mogą Państwo obejrzeć referencje w formie wywiadów:

W GAZUNO jestem odpowiedzialny za dział automatyki. Odpowiednie sterowanie zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie urządzeń. Przekłada się to na koszty eksploatacyjne oraz bezawaryjną pracę instalacji. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat automatyki GAZUNO, odezwij się – z chęcią pomogę.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii