Przejdź do treści

Centralne ogrzewanie – rozwiązanie, które umożliwia ogrzanie pomieszczeń oddalonych od źródła ciepła. Wydaje się to bardzo proste, jednak, aby instalacja prawidłowo działała, niezbędne jest odpowiednie jej zaprojektowanie oraz dobór osprzętu.

Oficjalna definicja określa, że instalacja centralnego ogrzewania to układ przewodów centralnego ogrzewania w budynku wraz z wyposażeniem oraz armaturą (tzw. osprzęt), mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub przyłącza, a zakończenie na grzejnikach.*

*Definicja instalacji centralnego ogrzewania zamieszczona została w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych – § 3.12

Wytyczne projektowe dla instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania wymaga doboru wielu urządzeń. Sama definicja rozdziela źródło ciepła od instalacji c.o., ale to właśnie połączenie wspomnianego źródła przez odpowiedniej średnicy rurociągi, zastosowana armatura i odpowiedniej mocy grzejniki, czy klimakonwektory, dają nam gwarancję prawidłowej i niosącej oszczędności instalacji.

W zakładce „Projektant” na stronie wsparcie, zebraliśmy niezbędne wytyczne projektowe dla instalacji z zastosowaniem gazowej absorpcyjnej pompy ciepła GAHP-A typu powietrze/woda do montażu zewnętrznego, przygotowującej czynnik grzewczy na potrzeby centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej.

Obieg pierwotny i wtórny w instalacji

W instalacji hydraulicznej, przy montażu zewnętrznym gazowych absorpcyjnych pomp ciepła, rozróżniamy dwa obiegi, pierwotny – glikolowy oraz wtórny – wodny.

Obieg glikolowy zabezpiecza nam urządzenie podczas postoju przy ujemnych temperaturach zewnętrznych. Jest to najlepsze możliwe zabezpieczenie, które zadziała nawet podczas braku zasilania urządzenia z sieci elektrycznej.

Gazowe absorpcyjne pompy ciepła GAHP marki Robur posiadają szereg innych zabezpieczeń antyzamrożeniowych, np. wymuszenie pracy pompy obiegowej, gdy temperatura spada poniżej 0 ⁰C, czy okresowe uruchamiania palnika gazowego.

Wymiennik

Wymiennik płytowy oddziela układ glikolowy od wodnego. Wymienniki dobierane są indywidualnie w zależności od instalacji, w której mają być zastosowane.

Precyzyjne określenie parametrów wymiennika jest niezmiernie ważne dla dobrego przekazywania ciepła. Biorąc pod uwagę efektywność pracy instalacji zaleca się, aby maksymalna strata temperaturowa pomiędzy stronami nie przekraczała 5 K.

W wielu instalacjach, w szczególności chłodniczych i takich gdzie projektowana jest temperatura medium bliska maksymalnej temperatury pracy urządzenia, parametr ten przyjmuje się na poziomie 3 lub 2 K. Mniejsza strata temperaturowa na wymienniku, to niższy parametr pracy urządzenia, co przekłada się na większą efektywność pompy ciepła i niższe koszty eksploatacji układu.

Zbiornik buforowy

Kolejnym ważnym elementem instalacji jest zbiornik buforowy. Jego najważniejszą funkcją jest zapewnienie optymalnego czasu pracy absorpcyjnych pomp ciepła. Najwyższa efektywność układu absorpcyjnego osiągana jest po kilku minutach pracy, gdy parametry układu stabilizują się.

Duży zład w postaci zasobnika buforowego zapewnia magazynowanie energii cieplnej, a w sytuacji niskiego odbioru wydłuża cykl pracy źródła ciepła. Pozawala to maksymalnie wykorzystać optymalne parametry pompy ciepła.

Wydawałoby się, że duży zład może zapewnić duża instalacja odbiorcza. Tak jednak nie jest. Instalacja odbiorcza posiada różne rozgałęzienia i odbiór ciepła jest w nich nierównomierny. Dynamiczne zmiany nie są korzystne i wpływają na ilość cykli pracy i efektywności pomp ciepła. Z naszego doświadczenia wynika, że zbiornik buforowy jest magazynem bardzo stabilnym i przewidywalnym, dlatego wymagane jest jego zastosowanie w instalacji.

W celu weryfikacji doboru elementów armatury współpracującej z pompą ciepła marki Robur prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wytycznych doboru elementu instalacji, zarejestruj się na stronie wsparcie.gazuno.pl!

Wsparcie od Gazuno

Dedykowany portal dla projektanta

Strona wsparcie to opracowane przez nas kompendium wiedzy zawierające rzetelne i aktualne informacje, przydatne na każdym etapie projektowym. Znajdziesz tam m.in.:

  • Warunki techniczne 2021;
  • Dobór Urządzeń;
  • Wytyczne projektowe;
  • i wiele więcej!

Pracujesz obecnie nad projektem instalacji c.o. i c.w.u.? Skontaktuj się z nami, pomagamy w stworzeniu najbardziej efektywnych rozwiązań z zastosowaniem gazowych absorpcyjnych pomp ciepła.

Razem z Dariuszem Krąpcem odpowiadamy za województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie. Potrzebujesz wsparcia technicznego lub handlowego? Z chęcią podzielimy się z Tobą swoją wiedzą.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii