Przejdź do treści

ZDEFINIOWANIE PRZEDMIOTU PROBLEMU

„To duży obiekt, o kubaturze prawie 8750 m3 wyposażony w duże sale lekcyjne, korytarze, dużą salę gimnastyczną. Obiekt wymagający dużego nakładu finansowego związanego z ogrzewaniem” – mówi w wywiadzie Pan mgr inż. Marcin Wojnarowski, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła w Lipnicy Wielkiej. Jest to jeden z Zarządców Szkół, który stanął przed zmodernizowaniem starej kotłowni węglowej i wyborem źródła ciepła w celu obniżenia kosztów związanych z ogrzewaniem.

lipnica wielka, czym zastąpić węgiel w szkole
Budynek szkoły w Lipnicy Wielkiej.


WIZJA

Podczas konsultacji pomiędzy projektantem, a przedstawicielami Urzędu Gminy Korzenna wybrano rozwiązanie bazujące na połączeniu gazowych absorpcyjnych pomp ciepła ROBUR, ze źródłem szczytowym w postaci kotłów kondensacyjnych ROBUR oraz systemu solarnego. Zalety proponowanego rozwiązania, które skłoniły do podjęcia decyzji to między innymi:

  • prognoza obniżenia kosztów eksploatacyjnych (wykazana w analizie eksploatacyjnej);
  • obniżenie kosztów obsługi – system jest bezobsługowy, wymaga jedynie corocznego przeglądu;
  • ekologiczność rozwiązania – zarówno kolektory słoneczne, jak i gazowe pompy ciepła należą do urządzeń OZE;
  • montaż zewnętrzny urządzeń – brak konieczności wprowadzania gazu do budynku oraz oszczędność miejsca;
  • optymalizacja kosztu inwestycyjnego przez zastosowanie źródła szczytowego w postaci kotłów kondensacyjnych ROBUR;
  • współpraca wszystkich urządzeń dzięki automatyce dedykowanej, umożliwiającej zdalny dostęp i monitoring pracy urządzeń.


W szkole zamontowano 4 gazowe absorpcyjne pompy ciepła GAHP-A oraz 2 kotły kondensacyjne AY.

PROJEKTOWANIE ORAZ WYKONAWSTWO

Poprawność działania instalacji, zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa konsultowano z dystrybutorem urządzeń. Analizowane były różne warianty współpracy urządzeń aby możliwie jak najbardziej zoptymalizować koszty. W przypadku braku pozwolenia na doprowadzenie do urządzeń gazu ziemnego, możliwe byłoby zasilanie gazem LPG. Ostatecznie zaprojektowano i zastosowano zestaw składający się z czterech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP- A w wersji wyciszonej oraz zestaw dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych AY, zasilanych gazem ziemnym.

Pompy ciepła są głównym źródłem ogrzewania szkoły, ich efektywność wynosi do 165%. Ze względu na wykorzystywanie energii z powietrza, efektywność urządzeń maleje wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej. Aby zoptymalizować układ zastosowano kotły, które w momentach szczytowych obciążeń pomp wpierają ich pracę. Kondensacyjne kotły gazowe odpowiedzialne są również za współpracę przy produkcji ciepłej wody użytkowej. Współpraca z instalacją solarną polega na  ładowaniu przez nią dwóch buforów ciepła, skąd wstępnie podgrzany czynnik roboczy kierowany jest na zbiornik buforowy centralnego ogrzewania oraz zasobnik ciepłej wody użytkowej. Kolejnym zagadnieniem na jakie natrafiono podczas projektowania był sposób zabezpieczenia urządzeń przy jednoczesnym zapewnieniu napływu świeżego powietrza i wyrzucenia spalin, koniecznych do prawidłowej pracy.

Jak widać na fotografii obok, zastosowano siatkę plecioną, która w żaden sposób nie zaburza działania kotłów i pomp ciepła.

EKSPLOATACJA i EWALUACJA

Otrzymane dofinansowanie na wymianę źródła ciepła przy zastosowaniu urządzeń OZE, pozwoliło na znaczne obniżenie nakładów finansowych na termomodernizację przez Gminę Korzenna. Dodatkowo zamieniono konieczność kosztownej i uciążliwej obsługi kotłowni węglowej na bezobsługową i nowoczesną. Poprawność założeń została zweryfikowana na podstawie rzeczywistych kosztów związanych z ogrzewaniem przed i po termomodernizacji. Dane zostały dostarczone w postaci faktur.

Zgodnie z powyższym zestawieniem dzięki zastosowaniu rozwiązania bazującego na technologii absorpcyjnej uzyskano oszczędności na poziomie ponad 60 000 zł na sezon, co stanowi około 65% w porównaniu do systemu opartego na kotłowni węglowej.

Dodatkowo gdy porówna się analizę kosztów eksploatacyjnych wykonaną na etapie wizji oraz koszty poniesione po termomodernizacji, odchyłka wynosi jedynie 5%.

Dyrektor Szkoły, Pan mgr inż. Marcin Wojnarowski w wywiadzie podsumował całe rozwiązanie krótko, jako godne polecenia. Cały wywiad dostępny jest na naszym kanale Youtube.


Już nie trzeba się zastanawiać, czym zastąpić węgiel w szkole.

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu!

Lena Grabiak Gazuno

Jako project manager zajmuję się w Gazuno organizacją i koordynacją wewnętrznych projektów, harmonizacją pracy zespołów projektowych oraz wprowadzeniem kultury zarządzania projektami w firmie.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii