Przejdź do treści

Dużo mówi się o tym, jaki wiele warunków musi spełnić Polska, aby przejść sprawnie przez dekarbonizację. Na przyspieszenie tego procesu ma wpływ każda firma i każde gospodarstwo domowe. W tym artykule przedstawiamy, jakie konkretne działania warto podjąć.

Poprawa efektywności energetycznej budynków

Wdrażanie nowych technologii, modernizacja systemów grzewczych oraz chłodniczych, a  także optymalne zarządzanie energią – narzędziem, które pozwala na wprowadzenie takich zmian jest audyt energetyczny. Jako kompleksowa analiza zużycia energii w budynku jest wymagany w większości jednostek publicznych. Jest to szczegółowa i pełna ocena aspektów związanych ze zużyciem energii przez między innymi: systemy grzewcze, chłodnicze, wentylacji oświetlenia oraz izolacji termicznej. 

Celem audytu jest znalezienie obszarów, które poddane termomodernizacji pozwolą na poprawę efektywności energetycznej oraz na oszczędność energii, co wiąże się z redukcją kosztów. Poprawia się również komfort użytkowników poprzez stworzenie bardziej przyjaznego środowiska do codziennego funkcjonowania. 

Audyt energetyczny budynku przynosi wiele korzyści, takich jak: oszczędność energii, redukcja kosztów, poprawa wydajności energetycznej, komfort użytkowników oraz zgodność z przepisami. Jest to skuteczne narzędzie w dążeniu do bardziej zrównoważonej i efektywnej energetycznie przyszłości.

Według danych Unii Europejskiej budynki odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii oraz 36% emisji gazów cieplarnianych. Dodajmy, że 80% energii jest zużywana przez budynki, pochłania ogrzewanie i chłodzenie. Dodatkowo do 2028 r., wszystkie powstałe budynki mają mieć charakter zeroemisyjnych. Dlatego jest o co walczyć i co optymalizować. 

wykresy - domek, audyt energetyczny firmy

Wybór efektywnego systemu grzewczego

Z poprawą efektywności energetycznej bezpośrednio wiąże się konieczność wyboru efektywnego systemu grzewczego. Zazwyczaj na etapie audytu przedstawiane są opcje systemów grzewczych, oraz wybierany ten najbardziej odpowiedni, który oparty jest o odnawialne źródła energii. 

Jako przykład zostanie przedstawiona technologia absorpcyjna. Absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem wykorzystują energię cieplną zgromadzoną w powietrzu zewnętrznym, bądź gruncie do generowania ciepła wewnątrz budynku. W punkcie A7W35 współczynnik SPER wynosi 1,39, oznacza to, że spełniają one wymagania o uznaniu ich za energię odnawialną (współczynnik SPER>1,15). Korzystanie z takiej technologii pozwala na oszczędność energii co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacji budynków. Jest to zrównoważone korzystanie z zasobów, które przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zastosowanie efektywnego systemu grzewczego przynosi korzyści zarówno dla użytkowników budynków, jak i dla środowiska naturalnego. 

Technologia absorpcyjna wykorzystywana jest w urządzeniach np. Robur. Na zdjęciu realizacja GAZUNO – Szkoła Podstawowa w Jegłowniku.

Wykorzystywanie naturalnego czynnika chłodniczego

Tradycyjne czynniki chłodnicze mają znaczący wpływ na zmiany klimatu poprzez przyczynianie się do powstawania efektu cieplarnianego i niszczenia warstwy ozonowej. Natomiast absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem wykorzystują naturalny czynnik chłodniczy jakim jest amoniak. Nie mają negatywnego wpływu na klimat i spełniają obowiązujące normy prawne.

Postawienie na rozwój naturalnych czynników chłodniczych jest sprawą istotną dla zrównoważonego rozwoju. Absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem wykorzystują czynnik chłodniczy R717. W przypadku tego czynnika wskaźniki wynoszą odpowiednio: ODP=0 (Ozone Depletion Potential) oraz GWP=0 (Global Warming Potential). Kolejnym czynnikiem naturalnym dostępnym w ofercie GAZUNO jest dwutlenek węgla (ODP=0, GWP=1) dostępny w pompach ciepła dedykowanych do pomp ciepła dedykowanych do produkcji cwu. Trzecim naturalnym czynnikiem jest propan (ODP=0, GWP=3) stosowany w sprężarkowych pompach ciepła.

CZYNNIKR717CO2PROPOAN
WSKAŹNIK ODP000
WSKAŹNIK GWP013

Kolejną zaletą naturalnych czynników chłodniczych jest ich bezpieczeństwo – powszechnie uważa się je za mniej niebezpieczne ze względu na mniejszą toksyczność i mniejsze ryzyko wystąpienia pożaru. Stosowanie naturalnych czynników chłodniczych w pompach ciepła stanowi znaczny postęp we wprowadzaniu bardziej ekologicznych oraz zrównoważonych rozwiązań energetycznych.

Digitalizacja sieci ciepłowniczych

Ten  termin odnosi się do wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych oraz systemów informatycznych celem zarządzania, monitorowania oraz optymalizacji sieci ciepłowniczych. 

Dane na temat pracy instalacji zbierane są z różnych źródeł: czujniki temperatury, przepływu oraz zużycia energii co wpływa na możliwość diagnostyki – śledzenie parametrów sieci w czasie rzeczywistym, pozwala na szybsze reakcje serwisowe. 

Dostosowanie produkcji oraz dystrybucji ciepła prowadzi do efektywniejszego wykorzystania zasobów, redukcji kosztów oraz prognozowania pracy w przyszłości. Digitalizacja sieci ciepłowniczych może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju poprzez redukcję emisji CO2, lepsze wykorzystanie energii i minimalizację strat. Optymalizacja produkcji i dystrybucji ciepła pozwala na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w systemie oraz wspieranie efektywności energetycznej przez inteligentny i zrównoważony system dystrybucji ciepła.

Przejście z gazu kopalnego na zielony

Istniejąca i budowana infrastruktura dla gazu ziemnego powinna zostać wykorzystana w procesie zmniejszania emisyjności sektora gazowego poprzez stopniowe i jednocześnie konsekwentne wprowadzanie do systemu gazowego „gazów zielonych” (np. wodoru).

Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: 

Wykorzystanie ciepła odpadowego

Istotną rolę w transformacji energetycznej odgrywa możliwość odzyskania ciepła odpadowego. Zazwyczaj tracone, tu może stanowić tanie źródło ciepła. Takie ciepło może pochodzić z różnych źródeł, natomiast najczęściej spotykamy się z wykorzystaniem ścieków jako dolnego źródła. Wynika z tego szereg korzyści:

  • Wykorzystanie jako źródło ciepła w procesach grzewczych. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na zmniejszenie potrzeby korzystania z innych tradycyjnych źródeł energii – redukcja emisji CO2
  • Obniżenie kosztów eksploatacyjnych szczególnie w przypadku przemysłowych procesów produkcyjnych. Jest to zmniejszenie zależności od tradycyjnych paliw kopalnych.
  • Zmniejszenie marnowania zasobów poprzez redukcję odpadów energetycznych.
  • Możliwość zróżnicowania źródeł energii w systemie. Pozwala to na zwiększenie elastyczności systemu oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek awarii jednego ze źródeł. 

Dużo ciepła marnuje się w przetwórstwie spożywczym – można je odzyskać dzięki wykorzystaniu pomp ciepła.

Podsumowując, przeprowadzenie transformacji energetycznej wiąże się z szeregiem korzyści zarówno dla środowiska jak i społeczeństwa. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych jest jednym z kluczowych elementów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Termomodernizacja budynków oraz wprowadzenie odnawialnych źródeł energii wpłynie pozytywnie na jakość powietrza, szczególnie w miastach, poprawiając jakość życia mieszkańców. Transformacja energetyczna jest filarem zrównoważonego rozwoju. Postawienie na odnawialne źródła energii, które są bardziej dostępne i pewne, ogranicza zależność od importu surowców energetycznych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dostaw energii. Energia ze źródeł odnawialnych jest na wyciągnięcie ręki – to powietrze, woda i grunt. Co ważne, pompy ciepła są w stanie wykorzystać źródła o niskiej temperaturze. Upowszechnianie takich rozwiązań jak technologia absorpcyjna, pozwala na redukcję szkodliwych substancji, a przy tym charakteryzuje się wysoką efektywnością. To wszystko w konsekwencji  prowadzi do lepszego wykorzystania dostępnych nośników energii, pozwala na optymalizację kosztów i jednocześnie ma wpływ na dywersyfikację źródeł ciepła. 

Wsparcie GAZUNO przy transformacji energetycznej

Wspieramy naszych klientów w podejmowaniu odpowiedzialnych i świadomych wyborów tworząc wspólnie efektywne systemy oparte o OZE, dzieląc się przy tym dobrą energią. Dlatego pomożemy przy doborze urządzeń, analizach eksploatacyjnych, a po uruchomieniu dostarczymy systemy ułatwiające zdalne zarządzanie instalacją. Udostępniamy też za darmo branżowe materiały, organizujemy webinary i szkolenia.

Jeśli zastanawiasz się jak odejść od węgla w swojej firmie, jak wybrać technologię opierającą się o OZE – pobierz darmowego e-booka.

Pobierz najnowszy darmowy e-book od GAZUNO.

A w środku:

  • rozwiązania na szybsze odejście od węgla
  • analiza – kocioł gazowy vs. kocioł gazowy+pompa ciepła
  • fakty na temat etapu dekarbonizacji na jakim jesteśmy jako Polska
  • możliwości technologii absorpcyjnej, w tym studium przypadku z polskich szkół, urzędów, obiektów usługowych

Jako doradca techniczno-handlowy pracuję w zespole z Sebastianem Gencem. Razem współpracujemy z projektantami, audytorami oraz inwestorami z województwa podkarpackiego, opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz śląskiego.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii