Przejdź do treści

Transformacja energetyczna to jeden z najbardziej dyskutowanych i spornych tematów obecnie. Kryzys rozpętany przez atak Rosji na Ukrainę, gwałtowny wzrost kosztów energii, dążenie Europy do niezależności od rosyjskiego gazu, oraz stopniowa dekarbonizacja zużycia energii.

Czy istnieje rozwiązanie, które jest w stanie spełnić wszystkie te oczekiwania? Czy będziemy mogli bez końca dyskutować o tym, które źródło energii jest najlepsze, które zaspokoi rosnący popyt? Najprawdopodobniej nie będziemy w stanie wskazać jednej, słusznej odpowiedzi.

Zacznijmy od danych: w 2021 roku we Włoszech zużyto około 310 mld kWh energii elektrycznej (źródło: Terna), gazu ziemnego zużyto około 75 miliardów m³ (źródło: MiTE). Biorąc pod uwagę, że każdy m³ gazu zawiera około 10 kWh energii cieplnej, mamy zużycie gazu na poziomie około 750 mld kWh energii elektrycznej. Porównując ze sobą dane za rok 2021, większe zapotrzebowanie na energię we Włoszech pokrywa obecnie gaz ziemny. Jednak stosowanie gazu ziemnego jako głównego źródła porusza dwie dość krytyczne kwestie:

Powstawanie dwutlenku węgla, który przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego. Przyczyny zmian klimatycznych, których wszyscy jesteśmy świadkami.

Import gazu ziemnego głównej mierze z Rosji. Obecnie każdy kraj jest narażony na nieregularne dostawy oraz z konsekwencjami, które widzimy na własne oczy.

W takim razie najbardziej sensownym sposobem mogłoby się wydawać pójście w kierunku energii elektrycznej, która może być produkowana całkowicie lub prawie za pomocą odnawialnych źródeł energii. W przypadku Włoch główne źródło może stanowić energia słoneczna. Nie da się zaprzeczyć, że wykorzystanie energii odnawialnej byłoby dokładnym obraniem kierunku w stronę transformacji energetycznej i upragnionej neutralności klimatycznej.

Czy takie rozwiązanie jest realne? Czy może się to wydarzyć, w krótkim czasie, na przestrzeni najbliższych 2-3 lat? Energia elektryczna we Włoszech jest dziś w większości produkowana dzięki elektrociepłowniom, zasilanym głównie gazem ziemnym. Energia elektryczna produkowana przez systemy fotowoltaiczne w 2021 roku pokryła jedynie około 8% zapotrzebowania na energię elektryczną, a jako całość energia odnawialna wniosła około 36%.

Główne problemy odnawialnych źródeł energii dla produkcji „zielonej” energii elektrycznej to brak ciągłości i nieprzewidywalność produkcji. Zarówno wiatr, jak i słońce nie są ani stałe, ani przewidywalne. Drugi to brak możliwości magazynowania znaczących ilości energii elektrycznej. Akumulatory są w stanie zapewnić magazyny energii, ale tylko wtedy, gdy odnosimy się do kilkudziesięciu zgromadzonych kWh.

Jak zatem znaleźć odpowiednie rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że gaz ziemny jest pochodzenia kopalnego i sprowadzany z zagranicy? Jedną z propozycji, wyraźnie zawartą w krajowej strategii PNRR, jest utrzymanie wektora gazowego jako źródła energii, ale stopniowe przekształcanie go w „zielony” gaz produkowany w naszym kraju.

Dzisiejsze gazowe paliwo kopalne może stać się „zielone” dzięki zmianie naszej strategii energetycznej, stawiającej na dwa różne źródła odnawialne: biometan i wodór.

Biometan jest obecnie produkowany w różnych włoskich zakładach i zatłaczany do sieci. Dzisiejsze statystyki szacują ilość gazu produkowanego w Europie na około 3,5 mld m³ (Włochy są jednym z głównych producentów), który według europejskiej strategii energetycznej ma wzrosnąć do 35 mld m³ do 2030 roku.

Zielony wodór może być produkowany z odnawialnego źródła, energii elektrycznej z fotowoltaiki, która zasila elektrolizery. W ten sposób produkuje się wodór gazowy, wykorzystując po prostu wodę jako surowiec i uzyskując tlen jako „odpad”

Przebieg produkcji zielonego wodoru.

Wodór przy spalaniu nie wytwarza szkodliwego dla klimatu CO₂ i umożliwia szybką redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Całkowite zastąpienie gazu wodorem, jako nośnika energii dla ogrzewania, wymaga jednak czasu oraz odpowiedniej infrastruktury. Pomimo tego na rynku dostępne są już urządzenia umożliwiające wykorzystanie gazu ziemnego z 20% domieszką wodoru do ogrzewania budynków, co w obecnych czasach może stanowić dla końcowych odbiorców ciekawą alternatywę.

Metody są jasne, ale wprowadzenie ich w życie i niezwłoczne udostępnienie produktu nie jest niczym natychmiastowym. Dlatego mocno wierzymy, że prawdziwym rozwiązaniem jest i będzie połączenie różnych źródeł. Gaz nie zniknie, ale będzie ewoluował. Z kopalnego na zielony. Jednak wymaga to czasu.

W międzyczasie wykorzystanie energii elektrycznej, a w szczególności tej ze źródeł odnawialnych, będzie musiało rosnąć i pracować obok gazowca, aby uzyskać komplementarne zasoby energetyczne. Nie po to, by zastąpić, ale by wspierać stale rosnące zapotrzebowanie na energię, równoważąc jej dostępność z dostępnością gazu ziemnego, w oczekiwaniu na przejście do całkowicie zrównoważonego rozwoju.

Całkowicie odnawialna energia elektryczna mogłaby być celem, a gaz najodpowiedniejszym środkiem do jego osiągnięcia. My, jako dostawcy urządzeń gazowych i rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, nadal bierzemy na siebie odpowiedzialność za środowisko, proponując wysoce wydajne rozwiązania, aby jak najlepiej wykorzystać obecne zasoby, ale jesteśmy gotowi podjąć wyzwania, jakie stawia rynek oraz warunki ekonomiczne i polityczne, dla przyszłości naszej planety.

Odejście od węgla może zająć nam trochę czasu, ale proces dekarbonizacji już trwa. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się na jakim etapie jesteśmy jako Polska i jakie zmiany związane z transformacją energetyczną czekają nas w najbliższym czasie – zachęcamy do pobrania e-booka.

A w e-booku m.in o:

  • rozwiązania na szybsze odejście od węgla
  • analiza eksploatacyjna: kocioł gazowy cs. kocioł gazowy + pompa ciepła
  • przykłady użycia technologii absorpcyjnej w polskich szkołach, obiektach sakralnych i hotelowych
  • fakty i wnioski na temat obecnego etapu dekarbonizacji w Polsce + najbliższe zmiany, które przed nami
transformacja energetyczna ebook dekarbonizacja
Pobierz najnowszego e-booka od GAZUNO.

Razem z Dariuszem Krąpcem odpowiadamy za województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie. Potrzebujesz wsparcia technicznego lub handlowego? Z chęcią podzielimy się z Tobą swoją wiedzą.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii