Przejdź do treści

Nikt z nas nie chciałby spóźnić się z dostarczeniem wymaganych dokumentów, szczególnie jeżeli skutkuje to utratą niezbędnych środków finansowych do przeprowadzenia inwestycji. Poniżej przedstawiamy informacje na temat dofinansowań, które w najbliższym czasie zamykają nabory.

DOFINANSOWANIA OGÓLNOPOLSKIE

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Termin składania wniosków – do 31.08.2016 r.

Typy projektów:

 • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach
 • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła
 • zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa

Beneficjenci:

 • duże przedsiębiorstwa

1

DOFINANSOWANIA REGIONALNE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

RPO – Efektywność energetyczna sektora publicznego i mieszkaniowego

Termin składania wniosków:

 • sektor publiczny
  termin ogłoszenia naboru: sierpień 2016 r.
  termin naboru: wrzesień 2016 r.
 • sektor mieszkaniowy:
  termin ogłoszenia naboru: listopad 2016 r.
  termin naboru: grudzień 2016 r.

Typy projektów:

 • Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Beneficjenci:

 • JST, ich związki i jednostki organizacyjne
 • jednostki naukowe i szkoły wyższe
 • spółki prawa handlowego
 • organizacje pozarządowe
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • towarzystwa budownictwa społecznego

2

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

RPO – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Termin naboru wniosków: od 1.07.2016 r. do 31.08.2016 r.

Typy projektów:

 • Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Beneficjenci:

 • JST
 • jednostki naukowe i uczelnie
 • instytucje kultury
 • podmioty lecznicze
 • organizacje pozarządowe
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • jednostki organizacyjne województwa
 • podmioty wdrażające instrumenty finansowe

Środki WFOŚiGW w Krakowie – program Jawor

Termin naboru: planowany nabór wniosków rozpoczyna się we wrześniu 2016 r.

Typy projektów: termomodernizacja budynków polegająca na:

 • Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków,
 • Ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją,
 • Ocieplenia stropów piwnic,
 • Wymiany okien, drzwi zewnętrznych.

Beneficjenci:

 • osoby fizyczne

3

Interesuje Cię temat odnawialnych źródeł energii? Dołącz do newslettera GAZUNO. Raz w miesiącu wysyłamy wyselekcjonowane informacje dotyczące zastosowań urządzeń grzewczo-chłodniczych:

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

RPO – Modernizacja energetyczna budynków

Nabór wniosków: od 30.06.2016 r. do 08.09.2016 r.

Typy projektów:

 • Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz
  wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjenci:

 • JST
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • TBS
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą

4

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

RPO – Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

Termin naboru wniosków: od 16.06.2016 r. do 09.09.2016 r.

Rodzaje projektów:

 • modernizacja i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn)
  na bardziej efektywne energetycznie;
 • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
 • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach;
 • zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda)
  technologii produkcji i użytkowania energii.

Beneficjenci:

 • mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa

Środki WFOŚiGW w Kielcach

Program ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynku

Termin naboru: do 30 września 2016 r.

Typy projektu:

 • modernizacja indywidualnych kotłowni
 • zakup i montaż odnawialnych źródeł energii
 • termomodernizacja budynków

Beneficjenci:

 • osoby fizyczne

5

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

RPO – Odnawialne Źródła Energii

Nabór wniosków: od 26.08.2016 r. do 02.09.2016 r.

Typy projektów:

 • budowa/przebudowa instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła

Beneficjenci:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia JST
 • przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • TBS
 • jednostki naukowe i szkoły wyższe
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty lecznicze
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • organy administracji rządowej oraz jednostki podległe

RPO – Ochrona powietrza

Nabór wniosków: od 16 września do dnia 30 września 2016 r.

Typy projektów:

 • budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej polegająca na projektach
  pilotażowych lub demonstracyjnych;
 • wymiana lub renowacja źródeł ciepła, rozbudowa systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła;
 • budowa, przebudowa w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń
  energooszczędnych i ekologicznych (wyłącznie jako element projektu).

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego, związki,
 • stowarzyszenia JST
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorcy
 • jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS

6

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RPO – Odnawialne Źródła Energii

Nabór wniosków: od 30.05.2016 r. do 26.09.2016 r.

Typy projektów:

 • budowa/przebudowa instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła

Beneficjenci:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • administracja rządowa
 • przedsiębiorstwa
 • uczelnie/ szkoły wyższe
 • instytucje kultury
 • zakłady opieki zdrowotnej
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • TBS
 • organizacje pozarządowe
 • PGL Lasy Państwowe

WFOŚiGW – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni

Termin naboru: do 30.09.2016 r.

Typy projektu:

 • termomodernizacja budynków wraz z wymianą źródła ciepła

Beneficjenci:

 • osoby fizyczne nie prowadzące działalności
  gospodarczej w miejscu realizowanego zadania

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO – MAZURSKIE

RPO – Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP:

Nabór wniosków: 31.08.2016 r. – 28.09.2016 r.

Typy projektów:

 • modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne
  energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
 • odernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie,
  w tym pod kątem wykorzystania OZE;
 • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków(definicja w słowniku
  terminologicznym) w przedsiębiorstwach jako samodzielny projekt lub wraz z wymianą
  i/lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
 • zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej,
  ciepła, wody) w tym OZE;
 • wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
 • zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji
  przemysłowej i/lub produkcji energii;
 • audyt energetyczny (jako element projektu).

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • posiadające osobowość prawną
 • przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji
  obowiązków własnych JST)
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie
  ochrony zdrowia, dla których podmiotem
  założycielskim jest JST

7

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

RPO – Efektywność energetyczna w MŚP

Nabór wniosków: od 08.08.2016 r. do 31.08.2016 r.

Typy projektów:

 • Głęboka modernizacja energetycznej obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE

Beneficjenci:

 • MŚP
 • grupy producentów rolnych
 • podmiot wdrażający instrument finansowy
 • przedsiębiorstwa, których większość udziałów lub akcji należy do JST

 
Więcej informacji w naszych kącikach dofinansowań:
INWESTYCJE – kliknij  na obraz poniżej
Dofinansowania_inwestycje
KLIENT INDYWIDUALNY  kliknij na obraz poniżej
Dofinansowania_klient_indywidualny
 

GAZUNO Logo absorpcyjne pompy ciepła

Dostawca nowoczesnych i efektywnych systemów grzewczo chłodniczych wykorzystujących technologię OZE oraz spełniające wymagania prawne. Pracujesz obecnie nad projektem źródła ciepła lub chłodu? Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii