Przejdź do treści

Co obejmuje rozruch?

1. Sprawdzenie instalacji

Weryfikacja, czy urządzenia zostały zainstalowane zgodnie z wytycznymi producenta.

2. Sprawdzenie instalacji hydraulicznej

Sprawdzenie m.in.:
– zgodności wykonanej instalacji z projektem,
– materiału i średnic rur
– armatury zabezpieczającej
– ciśnienia w instalacji
– przepływów wody w warunkach normalnych,
– odprowadzenie skroplin z urządzenia

3. Sprawdzenie zasilania w gaz

Sprawdzenie m.in.:
– szczelności instalacji gazowej do zaworu odcinającego,
– weryfikacja ciśnień gazu
-analiza zawartości CO2 w spalinach,

4. Uruchomienie

Uruchomienie, wykonanie prób i analiz pracy oraz zaprogramowanie urządzeń oraz automatyki.


Jak wspieramy? Poznaj nasz proces inwestycyjny.

Wspieramy naszych klientów od koncepcji do realizacji, dbając o prawidłową eksploatację.
Przesłanie zgłoszenia
Kontakt z klientem
Ustalenie terminu
Przyjazd serwisanta
Uruchomienie

Formularz zgłoszenia gotowości instalacji do uruchomienia

Przesłanie niniejszego formularza jednoznaczne jest ze złożeniem zamówienia na przeprowadzenie pierwszego uruchomienia urządzeń Robur. Firma wskazana jako zamawiający traktowana jest przez Gazuno Langowski Sp. J. jako strona w zakresie realizacji zamówienia i rozliczeń.

Pierwsze uruchomienie przeprowadzone zostanie w ciągu 10 dni roboczych licząc od dnia przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia gotowości do uruchomienia na adres e-mail: serwis@gazuno.pl

Serwis Gazuno skontaktuje się w celu potwierdzenia otrzymania formularza gotowości instalacji do uruchomienia. W przypadku braku kontaktu w ciągu dwóch dni roboczych prześlij ponownie formularz lub skontaktuj się z Serwisem Gazuno.

Formularz zgłoszenia gotowości instalacji do uruchomienia można również pobrać poniżej i wypełnić go ręcznie.

Ważnym jest, aby formularz wypełnić prawidłowo tj. wpisując prawidłowe dane zgłaszającego oraz inwestycji ale przede wszystkim wypełnienie go zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Prawidłowe wypełnienie formularza usprawnia weryfikacje oraz pozwala uniknąć wielu nieporozumień.

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z działem Serwisu Gazuno.

W tym miejscu wypełnisz formularz online. Jeśli chcesz wypełnić formularz ręcznie przewiń do kolejnej sekcji

  • 1

   Dane inwestycji

  • 2

   Instalacja gazowa

  • 3

   Instalacja hydrauliczna

  • 4

   Instalacja elektryczna

  • 5

   Układ automatyki

  • 6

   Dokumentacja

  • 7

   Dodatkowe uwagi

  • 8

   Organizacja i warunki

  • 9

   Zapoznaj się z informacjami

  1/9

  Dane inwestycji


  Formularz zgłoszenia gotowości instalacji do uruchomienia

  Podaj numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za urządzenia. np. obsługa techniczna budynku, konserwator/brygadzista, kierownik robót (w przypadku zgłoszenia uruchomienia). Ułatwi nam to uzgodnienie szczegółów.

  Podaj adres e-mail do osoby kontaktowej.

  Podaj lokalizację inwestycji, gdzie ma zostać wykonana usługa.


  Instalacja gazowa

  Zapoznaj się z poniższymi wymaganiami wykonania instalacji gazowej. Każdy z poniższych punktów musi zostać spełniony. Jeśli nie spełniasz poniższych wymagań, wróć, gdy będziesz gotowy. W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Serwisem Gazuno.

  Urządzenia zostały podłączone do instalacji gazowejInstalacja jest zagazowana, odpowietrzona i szczelnaPrzed urządzeniami zamontowany jest ogólnodostępny odcinający zawór gazowyCiśnienie statyczne gazu jest odpowiednie


  Instalacja hydrauliczna

  Zapoznaj się z poniższymi wymaganiami wykonania instalacji hydraulicznej. Każdy z poniższych punktów musi zostać spełniony. Jeśli nie spełniasz poniższych wymagań, wróć, gdy będziesz gotowy. W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Serwisem Gazuno.

  Instalacja została wypłukanaInstalacja jest napełnionaInstalacja jest odpowietrzona i jest szczelnaZapewniony został odbiór ciepła i/lub chłoduPompa obiegu pierwotnego sterowana (podłączona) jest zgodnie z wymaganiami zawartymi w dtrInstalacja zawiera niezbędne elementy zabezpieczające urządzenie: zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze, filtr czynnika na powrocie do urządzenia, zawory odpowietrzające, zawory odcinająceCiśnienie w układzie hydraulicznym jest na odpowiednim poziomie (1-2 bar)Wykonana została instalacja odprowadzenia kondensatu (izolowana termicznie, zabezpieczona przewodem grzejnym; zastosowano neutralizator; Zneutralizowany kondensat odprowadzony do kanalizacji sanitarnej)


  Instalacja elektryczna

  Zapoznaj się z poniższymi wymaganiami wykonania instalacji elektrycznej. Każdy z poniższych punktów musi zostać spełniony. Jeśli nie spełniasz poniższych wymagań, wróć, gdy będziesz gotowy. W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Serwisem Gazuno.

  Przewód zasilający został podłączony do urządzeń zgodnie z wymaganiamiPrzewód zasilający został doprowadzony do szafy zasilająco-sterującej z odpowiednim zapasem zgodnie z zestawieniem przewodówWykonano instalację wyrównania potencjałów


  Układ automatyki

  Zapoznaj się z poniższymi wymaganiami wykonania układu automatyki. Każdy z poniższych punktów musi zostać spełniony. Jeśli nie spełniasz poniższych wymagań, wróć, gdy będziesz gotowy. W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Serwisem Gazuno.

  Szafa zasilająco-sterująca zamontowana zosała w miejscu docelowymElementy wykonawcze i pomiarowe zamontowano prawidłowo w odpowiednich punktach instalacjiDo szafy zasilająco-sterującej doprowadzono przewody zasilające i sygnałowe elementów wykonawczych i pomiarowych instalacji z odpowiednim zapasem zgodnie z zestawem przewodówDo elementów wykonawczych i pomiarowych instalacji podłączono przewody zasilające i sygnałowe zgodnie z zestawem przewodówPomiędzy urządzeniami a szafą zasilająco-sterującą położony został przewód komunikacyjny w standardzie CAN BUSWszystkie przewody na obu końcach zostały trwale opisane symbolem zawartym w zestawieniu przewodówDoprowadzono połączenie internetowe do miejsca, w którym zamontowano szafę zasilająco-sterującą


  Dokumentacja

  Prosimy o załączenie wymaganych dokumentów w odpowiednim polu.


  Dodatkowe uwagi


  Organizacja i warunki podczas prowadzenia prac

  To już ostatni krok! Jeśli w pełni spełniasz poniższe punkty w sprawie warunków i organizacji podczas prowadzenia prac przez naszych serwisantów to jesteś gotowy do uruchomienia urządzeń. Jeśli nie spełniasz wszystkich poniższych wymagań, wróć, gdy będziesz gotowy. W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami.

  Podczas uruchomienia instalacji kierownik budowy będzie obecny na terenie budowy w trakcie całej procedury uruchomieniaWykonawcy branżowi zostaną poinformowani o terminie uruchomienia i w przypadku wątpliwości serwisanta będą dostępni na miejscu instalacjiMiejsce pracy serwisanta spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa (np. zamontowano bariery ochronne, wyjście na dach zgodne z obowiązującym prawem)


  Zapoznaj się i zaakceptuj poniższe informacje

  Potwierdzam gotowość instalacji do przeprowadzenia pierwszego uruchomienia. Urządzenia zostały zainstalowane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta/dystrybutora. W przypadku instalacji, która nie została prawidłowo przygotowana pierwsze uruchomienie nie może zostać przeprowadzone, a zamawiający obciążony zostanie poniesionymi kosztami.W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy informacjami przedstawionymi w niniejszym formularzu a stanem faktycznym istnieje możliwość rozszerzenia zlecenia pierwszego uruchomienia o prace instalatorskie, których wykonanie nie zostało przewidziane w ramach procedury pierwszego uruchomienia. Wymagana jest wówczas obustronna akceptacja zamawiającego i serwisanta. Zgodnie z cennikiem usług serwisowych stawka wynosi 150 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisanta.Potwierdzam, że informacje przedstawione w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Potwierdzam, że instalacja została wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia i sztuką inżynierską. Sposób wykonania instalacji spełnia wymagania w zakresie przepisów obowiązującego prawa.

  Jeśli chcesz, możesz wypełnić formularz ręcznie


  1

  Jeśli wolisz, możesz pobrać formularz zgłoszenia instalacji do uruchomienia i wypełnić go ręcznie.

  Tutaj możesz pobrać formularz zgłoszenia gotowości instalacji do uruchomienia w wersji pdf. Następnie należy go wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać jako załącznik w okienku obok.


  2

  Dodaj wypełniony formularz zgłoszenia instalacji do uruchomienia