Przejdź do treści

W obiektach sportowych, rekreacji wodnej i miejscach gdzie znajdują się pływalnie powinny być zapewnione odpowiednie warunki sanitarnohigieniczne i sanitarno-techniczne.

Woda powinna być wolna od mikroorganizmów stanowiących zagrożenie dla zdrowia użytkowników.

Na ochronę wody basenowej przed zanieczyszczeniem mają już wpływ rozwiązania przestrzenne, techniczne i eksploatacyjne strefy wejściowej i zaplecza szatniowo- sanitarnego w obiektach rekreacji wodnej, co stanowi wyzwanie podczas projektowania całej instalacji.

Wysokie parametry pracy instalacji stanowią wyzwanie, gdy wymagane jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

W analizowanym obiekcie konieczne jest zapewnienie czynnika grzewczego dla centralnego ogrzewania oraz nagrzewnic podbasenia i wentylacyjnych. Absorpcyjna pompa ciepła zasilana gazem GAHP-A pozwala na przygotowanie czynnika grzewczego do temperatury 65°C, natomiast zewnętrzny kocioł gazowy AY, aż do 80°C.

Dofinansowanie
Dofinansowanie

ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

80 °C/ 60 °C
80 °C/ 60 °C

wymagany wysoki parametr

Termomodernizacja
Termomodernizacja

Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w TuszynieZastosowane rozwiązania

Rozwiązanie uwzględniało zastosowanie układu biwalentnego. Pompy ciepła pracują, aż do osiągnięcia maksymalnego parametru. Następnie pompy ciepła zostają wyłączone, a pracę przejmują kotły kondensacyjne, które podgrzewają medium do wymaganej temperatury.

Dla instalacji c.o. oraz nagrzewnic w podbaseniu zaproponowany został zestaw składający się z 4 absorpcyjnych powietrznych pomp ciepła zasilanych gazem w wersji wyciszonej oraz 5 zewnętrznych kotłów gazowych. Natomiast na potrzeby nagrzewnic central dachowych stworzony został odrębny układ absorpcyjnej pompy ciepła oraz dwóch kondensacyjnych ze względu na pracę całej instalacji na glikolu.


Zobacz jakie urządzenia
wykorzystaliśmy w tym
projekcie

Robur gazowa pompa ciepła cena

GAHP-A

Absorpcyjna pompa ciepła typu powietrze/woda zasilana gazem
zobacz specyfikację

AY

Kondensacyjny kocioł gazowy
zobacz specyfikację
automatyka do ogrzewania, automatyka dedykowana gazuno

ADG

Automatyka Dedykowana GAZUNO
zobacz specyfikację

Automatyka Dedykowana Gazuno nie tylko pozwala na zarządzenie całością instalacji, ale również zapewnia możliwość podglądu parametrów pracy pomp i kotłów oraz parametrów obiegów odbiorczych. Zastosowanie automatyki dedykowanej sprawiło, że system grzewczy jest praktycznie bezobsługowy.

Opinia naszego klienta


Chcesz dowiedzieć się jakie rozwiązania możemy zaproponować dla Twojej firmy?


Powiązane case studies

Szkoła Podstawowa w Posadowej Mogilskiej

Zamiana starego, drogiego i uciążliwego w eksploatacji systemu grzewczego opartego na kotle węglowym na tani w eksploatacji oraz bezobsługowy system grzewczy oparty na gazowych absorpcyjnych pompach ciepła.
czytaj więcej

Szkoła Podstawowa w Trzycierzu

Zamiana uciążliwego w eksploatacji kotła węglowego na bezobsługowy system grzewczy.
czytaj więcej

Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie

Zastosowanie ekologicznego i efektywnego ekonomicznie rozwiązania grzewczego
czytaj więcej
60%
niższe koszty ogrzewania

Szkoła Podstawowa w Krosnowicach

Termomodernizacja budynku. Wykorzystanie technologii OZE, obniżenie kosztów eksploatacyjnych
czytaj więcej
40%
redukcja gazu na cele ogrzewania

Szkoła Podstawowa w Dębicy

Termomodernizacja budynku. Wykorzystanie technologii OZE, obniżenie kosztów eksploatacyjnych
czytaj więcej

Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie

Wysoka sprawność systemu. Niskie szacunkowe koszty eksploatacji. Długa żywotność urządzeń.
czytaj więcej

Pozostańmy w kontakcie

Piszemy o najnowszych trendach w energetyce, dofinansowaniach, zmianach w prawie, wskazówkach projektowych.

Wartościowe i merytoryczne treści dotyczące branży grzewczo-chłodniczej opracowane przez zespół inżynierów Gazuno.