Budynek wielorodzinny w Tarnowie

Region:

Małopolskie


Inwestor:

Tarnowskie TBS Sp. z o.o.


Działalność:

Zgodnie z misją Spółki realizującej budowę mieszkań w systemie społecznego budownictwa czynszowego mieszkania wraz z miejscami postojowymi przeznaczone są na wynajmem za umiarkowany czynsz.


Moc grzewcza:

183,7 kW


Potrzeby klienta:

W 2014 r. weszły w życie nowe warunki techniczne wprowadzające zaostrzone normy dotyczące zużycia energii w budynkach. Podstawowy parametr decydujący o spełnieniu normy, wskaźnik EP został ustalony na poziomie maksimum 105 kWh/m2/rok. W trakcie projektowania okazało się, że spełnienie nowych warunków technicznych w zakresie izolacyjności przegród budowalnych, stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacji mostów termicznych oraz zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją przy dotychczas stosowanym źródle ciepła nie wystarczyło do osiągnięcie zużycia energii pierwotnej poniżej ustalonej wartości wskaźnika. W związku z tym inwestor zmuszony został do szukania nowoczesnych rozwiązań technicznych zapewniających wyższą niż dotychczas energooszczędność.


Powody wyboru systemu:

Z przeprowadzonej charakterystyki energetycznej okazało się, że dotychczas stosowane rozwiązania polegające na wyposażeniu budynku w węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej dawały wyniki znacznie przekraczające wymagany poziom zużycia energii pierwotnej. Z wykonanej przez projektanta analizy wynikało, że najbardziej trafnym rozwiązaniem będzie zastosowanie pomp ciepła. W związku z tym przy doborze pomp inwestor kierował się głównie prognozą kosztów inwestycyjnych i kosztów przyszłej eksploatacji. Wybór padł na absorpcyjne pompy powietrzne, gdyż chciano uniknąć wykonania kosztownych sond gruntowych jak również uznano, że koszt zużytego gazu do produkcji energii będzie niszy niż koszt energii elektrycznej w przypadku pomp sprężarkowych.


Opis instalacji:

Urządzenia grzewcze Robur produkują medium grzewcze na cele centralnego ogrzewania dla obiegu grzejnikowego i wentylacji oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Absorpcyjne pompy ciepła są głównym źródłem ciepła dla budynku oraz realizują wstępny podgrzew c.w.u. Kotły kondensacyjne stanowią źródło szczytowe dla instalacji c.o. i załączają się wyłącznie w okresie najniższych temperatur zewnętrznych, podbijają parametr c.w.u., a także realizują przegrzew sanitarny. Instalacja jest w pełni zautomatyzowana i bezobsługowa, a zarządzać nią można z poziomu komputera, bądź urządzeń mobilnych.

Galeria zdjęć:


Galeria video:

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48