Przejdź do treści

Według słownika PWN jedna z definicji systemów brzmi: „zespół wielu urządzeń, dróg, przewodów itp., funkcjonujących jako całość”. Jako firma postanowiliśmy zinterpretować je w inny sposób i zaproponować bardziej kompleksowe spojrzenie na projektowanie instalacji źródła ciepła.

Stworzyliśmy własną definicję systemów Gazuno — jako grupę urządzeń z naszej oferty, zarządzanych w miarę możliwości i potrzeb wspólną automatyką, aby zapewnić kompleksowe, efektywne i oszczędne rozwiązania.

Ten pomysł powstał z myślą o rozwiązywaniu dylematów związanych między innymi z brakiem odpowiednich odbiorników, niewystarczającą ilością wydajności chłodniczej, sterowaniem bądź innymi wyzwaniami, które mogą pojawić się w przyszłości. Zaprojektowanie poszczególnych urządzeń w system pozwala im ze sobą współdziałać, tworząc zoptymalizowaną instalację.

W artykule omówię trzy przykłady instalacji gdzie zastosowanie systemu Gazuno pozwoliło kompleksowo przygotować instalację. Dostarczane przez nas produkty zostały przedstawione w schematyczny sposób poprzez zakreślenie ich zielonymi ramkami.

Przykład 1 zastosowania systemu Gazuno w sektorze publicznym

Zapotrzebowanie na źródło chłodu jak i ciepła na inwestycji jest na podobnym poziomie. Dodatkowo w obiekcie występuje zmienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową.

ZAPOTRZEBOWANIE:

 • Centralne ogrzewanie: 180kW;
 • Wydajność chłodnicza: 170kW;
 • Odbiorniki niskotemperaturowe: podłogówka oraz klimakonwektory.

Rys. 1. Przykładowy schemat systemu Gazuno w sektorze publicznym

ROZWIĄZANIE:

Na cele przygotowania medium grzewczego zaproponowano zestaw ROBUR RTGS 00-640 składający się z pięciu gruntowych absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem. Moc w punkcie pracy B0/W35 wynosi 188 kW przy efektywności spalania gazu G.U.E. 140%. Jako źródło chłodu dobrano wytwornicę wody lodowej MAXA HWA1-A 4177 o nominalnej wydajności chłodniczej 176,5 kW.

Po stronie pierwotnej instalacji występuje glikol, ponieważ zarówno pompy ciepła jak i wytwornica wody lodowej są montowane na zewnątrz budynku. Stanowi on dodatkowe zabezpieczenie przed zamarzaniem, natomiast obecność wymiennika ciepła NewHeat pozwala na przejście z glikolu na wodę oraz przeniesienie mocy urządzeń. Jako odbiorniki ciepła dobrano klimakonwektory INNOVA Airleaf SL400 oraz SL600 odpowiednio o wydajnościach grzewczych dla wody 45/40: 2,17 kW oraz 3,11 kW, natomiast wydajność chłodnicza dla parametrów 7/12: 1,77 kW oraz 2,89 kW.

Całość połączona jest Automatyką Dedykowaną Gazuno, której układ będzie składał się z szafy zasilająco – sterującej, odpowiedzialnej za sterowanie zestawem pięciu pomp ciepła GAHP-GS, wytwornicą wody lodowej HWA1-A wraz z instalacją odbiorczą.

Właściwości Automatyki Dedykowanej Gazuno:

 • Zdalna kontrola stanu pracy całej instalacji sterowanej z szafy automatyki;
 • Ekran dotykowy na elewacji szafy z możliwością podglądu pracy instalacji;
 • Nastawy i regulacja instalacji z jednego miejsca na panelu;
 • Umożliwia diagnostykę pracy całej instalacji;
 • Odczyt stanu pracy i możliwość zmian nastaw dla całej instalacji;
 • Odczyt i kasowanie stanów alarmowych;
 • Komunikacja za pomocą połączenia kablowego Ethernet (RJ45) lub bezprzewodowego WiFi;
 • Zdalny dostęp do wizualizacji przez usługę EasyAccess i program cMT Viewer dostępny dla systemu Windows, Android oraz iOS.

Przykład 2 zastosowania systemu Gazuno w sektorze usługowym

Przygotowanie doboru źródła ciepła w postaci sprężarkowej pompy ciepła wraz ze źródłem szczytowym w postaci kotła gazowego.

ZAPOTRZEBOWANIE:

 • Centralne ogrzewanie: 55kW;
 • Zapotrzebowanie na cwu: 25kW;
 • Odbiorniki: grzejniki oraz klimakonwektory.
Przykładowy schemat systemu Gazuno w sektorze usługowym.

ROZWIĄZANIE:

W celu przygotowania medium dla ogrzewania dobrano sprężarkową pompę ciepła OHTM90, której nominalna wydajność grzewcza w punkcie A7/W35 wynosi 68 kW. Dobrana pompa może pracować do temperatury zewnętrznej -20⁰C oraz na maksymalnym parametrze 65⁰C. Jako źródło szczytowe inwestor zdecydował się na zamianę starego kotła gazowego na nowy – kondensacyjny kocioł gazowy Caldaria 100.2., który moduluje mocą w przedziale 5 – 99,8 kW.

Zarówno kocioł jak i pompa ciepła są urządzeniami zewnętrznymi, dlatego w części pierwotnej instalacji znajduje się glikol zabezpieczający je przez zamarzaniem. Wymienniki ciepła NewHeat zostały dobrane na maksymalne wydajności grzewcze urządzeń. Kocioł przygotowuje w priorytecie ciepłą wodę użytkową, następnie po wygrzaniu zasobnika c.w.u. przełącza się na zaworze trójdrogowym jako źródło szczytowe dla pracy pomp ciepła. Jako odbiorniki – oprócz istniejących grzejników zaproponowano klimakonwektory kasetonowe MAXA HCA1 22 o nominalnej wydajności chłodniczej 2,98 kW.

Układ automatyki dedykowanej będzie składał się z szafy zasilająco – sterującej, która będzie odpowiedzialna za sterowanie zestawem pompy ciepła OHTM90, kotłem Caldaria 100 wraz z instalacją odbiorczą. Właściwości automatyki dedykowanej Gazuno zostały opisane w poprzednim przykładzie.

Zastanawiasz się, jaka pompa ciepła sprawdzi się najlepiej w Twojej sytuacji? Napisz do nas, doradzimy.

Przykład 3 zastosowania systemu Gazuno w sektorze przemysłowym

Istnieje potrzeba zapewnienia parametru 95⁰C z wykorzystaniem powietrza jako dolnego źródła.

ZAPOTRZEBOWANIE:

 • Centralne ogrzewanie: 2,5 MW;
 • Wymagany parametr na instalacji: 95⁰C;
 • Na obiekcie występuje kogeneracja.
Rys. 3 Przykładowy schemat systemu Gazuno w sektorze przemysłowym.

ROZWIĄZANIE:

Zakłada się zastosowanie dwóch stopni podgrzewu. Na pierwszym stopniu pracuje sześć rewersyjnych pomp ciepła typu powietrze/woda BRW250. W punkcie A-7/W40 wydajność grzewcza pojedynczej pompy ciepła wynosi 185kW, co sumarycznie daje moc dolnego źródła 1,1 MW. Dodatkowo zastosowano jedną pompę ciepła P150, której dolnym źródłem jest ciepło z kogeneratu o mocy 280kW. Drugim stopniem są trzy pompy ciepła Chill Heat Oilon, których zadaniem jest podgrzanie wody sieciowej do temperatury docelowej (95⁰C) na podstawie krzywej grzewczej i pracując bezpośrednio na sieć.

Całkowita moc grzewcza, którą osiągają pompy ciepłą Chill Heat Oilon wynosi 2MW. Dobrane pompy ciepła Chill Heat Oilon wyposażone są w sprężarki tłokowe, a w celu ich płynnej regulacji mogą być dodatkowo wyposażone w inwertery. Wyposażenie każdej z jednostek w subcoolery pozwala dodatkowo na poprawę efektywności urządzeń.

Systemy Gazuno i ich zalety

Obecne wymagania dotyczące nowopowstających instalacji są coraz bardziej restrykcyjne. Połączenie jednym układem kilku rozwiązań pozwala na nadzorowanie pracy całej instalacji i jej odpowiednie zarządzenie. Systemy Gazuno są odpowiedzią na potrzeby rynku.

Poprawa efektywności instalacji

 • Optymalizacja pracy urządzeń względem siebie, dzięki wspólnej automatyce.

Kompleksowe rozwiązanie

 • Zapewniające poprawną pracę całego układu.

Wspólny serwis dla całej grupy urządzeń

 • Możliwość skoordynowanego uruchomienia oraz serwisowania urządzeń, co pozwala łatwiej zorganizować te czynności, oszczędza czas oraz redukuje koszty.

Oszczędność czasu

 • Kontakt odnośnie całej grupy produktów z jednym opiekunem technicznym.

Dostosowanie do potrzeb układu

 • Oferujemy szeroką gamę pomp ciepła, źródeł szczytowych w postaci kotłów gazowych, wytwornic wody lodowej oraz odbiorników ciepła. Pozwala to odpowiednio dobrać i sparametryzować urządzenia do indywidualnych potrzeb danej instalacji.

Jeżeli są Państwo zainteresowani większą ilością informacji na temat systemów Gazuno i możliwości ich zastosowania, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Jako doradca techniczno-handlowy pracuję w zespole z Sebastianem Gencem. Razem współpracujemy z projektantami, audytorami oraz inwestorami z województwa podkarpackiego, opolskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego oraz śląskiego.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii