Przejdź do treści

Pompa ciepła to urządzenie, które jest w stanie transportować ciepło z otoczenia o niższej temperaturze (dolne źródło) do otoczenia o wyższej temperaturze (górne źródło), wykorzystując do tego układ chłodniczy.

Typowe, sprężarkowe pompy ciepła wykorzystują energię elektryczną, która zasila sprężarkę wymuszającą przepływ czynnika w układzie urządzenia. W przypadku urządzeń absorpcyjnych energią napędową jest gaz ziemny lub LPG, który spalany w palniku zapewnia ciepło napędzające urządzenie. Na przykładzie urządzenia GAHP-A omówimy zasadę działania absorpcyjnej pompy ciepła.

Opis działania absorpcyjnej pompy ciepła GAHP-A

Urządzenie składa się z tradycyjnych elementów typowych dla urządzeń chłodniczych (parownik, skraplacz, elementy rozprężne itd.) oraz układu absorpcyjnego (absorber, generator, pompa i element rozprężny).

Podczas spalania paliwa w palniku gazowym (urządzenia zasilane są gazem ziemnym lub LPG) w komorze spalania wytwarza się ciepło, które dostarczane jest do generatora. Pod wpływem ciepła z roztworu bogatego (czynnik chłodniczy/woda) następuje odparowywanie czynnika. Pary czynnika o wysokim ciśnieniu i temperaturze przechodzą przez półki rektyfikatora. W procesie rektyfikacji pary czynnika kontaktują się z płynącym przeciwprądowo roztworem bogatym i dzięki temu opuszczają tą część generatora prawie całkowicie pozbawione pary wodnej. Czynnik trafia do deflegmatora gdzie następuje dalsze oczyszczanie par czynnika z pary wodnej. Następnie pary czynnika oddają ciepło w skraplaczu (podgrzewając wodę z instalacji grzewczej) i trafiają na element rozprężny. Ciekły czynnik o niskim ciśnieniu i temperaturze, przepływa do parownika, gdzie pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego i odparowuje. W absorberze pary amoniaku absorbowane są przez roztwór ubogi, który dociera do absorbera z dolnej części generatora, zostaje rozprężony do niskiego ciśnienia i w postaci deszczu rozpylony w absorberze. Czynnik chłodniczy pochłaniany jest przez krople wody roztworu ubogiego i powstaje roztwór bogaty. Mieszanina bogata w czynnik chłodniczy kierowana jest na wymiennik rurowy (ten sam, w którym następuje skraplanie czynnika), gdzie oddaje do wody grzewczej ciepło powstałe w czasie procesu absorpcji. Z wymiennika roztwór bogaty kierowany jest do pompy membranowej, która wtłacza go do warnika. Następnie cały proces się powtarza.

Ciepło oddawane w absorberze i w skraplaczu wykorzystywane jest do przygotowania ciepłej wody na potrzeby ogrzewania i c.w.u. W przypadku urządzeń chłodniczych parownik zostaje wykorzystywany do produkcji wody lodowej – w przypadku wytwornic wody lodowej oraz pomp GAHP-AR w trybie chłodzenia wymiennik lamelowy stanowi skraplacz, natomiast wymiennik płaszczowo-rurowy jest parownikiem.

Instalacja z absorpcyjną pompą ciepła GAHP-A

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Instalacja składa się z absorpcyjnej gazowej pompy ciepła GAHP-A typu powietrze/woda oraz zewnętrznego kotła kondensacyjnego. Pompa ciepła stanowi podstawowe źródło ciepła i działa w priorytecie. Kocioł gazowy wykorzystywany jest jako źródło szczytowe tylko w okresach niskiej temperatury zewnętrzne.

Głównym powodem wyboru systemu, była chęć wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zapewnienie bezobsługowego system grzewczego, które pozwoli uzyskać niskie koszty ekspoatacyjne. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu referencyjnego, którego udzieliła Manager Projektu, Pani Bożena Knotz-Beda.


Bazylika archikatedralna św. Jakuba w Szczecinie

Absorpcyjne pompy ciepła GAHP-A okazały się najtańszym ekspolatacyjnie rozwiązaniem na rynku, a do tego efektywnym. Uzyskanie dofinansowania ze środków operacyjnych województwa zachodniopomorskiego spowodowało znaczne obniżenie wkładu własnego do inwestycji. Zainstalowane pompy ciepła pracują na cele grzewcze stanowiąc podstawowe źródło ogrzewania. Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem referencyjnym, który udzielił Ks. Maciej Pliszka.

Jeżeli aktualnie pracujesz nad projektem źródła ciepła, potrzebujesz wsparcia technicznego lub handlowego, skontaktuj się z nami!

W Gazuno zajmuję stanowisko doradcy techniczno-handlowego. Pracuję w zespole z Dawidem Olszewskim. Razem zapewniamy indywidualną opiekę techniczno-handlową w województwie mazowieckim, podlaskim i lubelskim.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Koniec ery gazu, transformacja energetyczna, OZE

Zapraszamy do udziału w Akademii Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu otrzymasz zaproszenie na nasze spotkania oraz dostęp do wcześniejszej rejestracji. Zapisz się już teraz, aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń!

Dołacz do uczestników akademii