Przejdź do treści


Urządzenia wykorzystujące OZE, takie jak absorpcyjna pompa ciepła, wybierane są przez inwestorów głównie ze względu na wysoką efektywność i niskie koszty eksploatacji.

1. Technologia absorpcyjna – OZE z gazu.
2. Korzyści na każdym etapie inwestycji.
3. Przykład doboru pomp ciepła typu powietrze/woda.
4. Przykład doboru pomp ciepła typu grunt/woda
.
5. Analiza eksploatacyjna urządzeń absorpcyjnych.
6. Spełnia warunki, oszczędza rachunki.
7. Instalacja hydrauliczna z GAHP.
8. Absorpcyjna pompa ciepła małej mocy.
9. Przykłady realizacji.

Pamiętać należy, że efektywny i ekonomiczny system grzewczy nie ogranicza się tylko do jego źródła. Składa się na niego szereg elementów, czy rozwiązań hydraulicznych, które optymalizują układ w celu: osiągnięcia wysokiej efektywności, zredukowania strat ciepła do minimum, zapewnienia bezpieczeństwa, bezproblemowej eksploatacji. Na przestrzeni lat firma Gazuno zdobyła duże doświadczenie w tych obszarach, opracowując wytyczne projektowe. W tym artykule chcielibyśmy opisać najważniejsze rozwiązania i elementy optymalizujące układ będące trzonem tych wytycznych.

Podział instalacji na obiegi

Instalacje hydrauliczną dedykowaną dla gazowych absorpcyjnych pomp ciepła dzieli się na dwa obiegi – pierwotny glikolowy i wtórny – wodny. Urządzenie jest montowane na zewnątrz i obieg glikolowy jest skutecznym zabezpieczeniem przed zamarznięciem medium grzewczego. Skutecznym, gdyż działanie takiego zabezpieczenia jest niezależne od obecności zasilania w energię elektryczną czy gaz. Co prawda GAHP posiadają tradycyjne zabezpieczenia antyzamrożeniowe w postaci wymuszania pracy pompy wody, gdy temperatura zbliża się do 0 ⁰C, czy wręcz uruchamiania palnika, gdy warunki się zaostrzają. Jednak w przypadku braku zasilania w energię elektryczną czy gaz funkcje te są nieaktywne.

Wymiennik

Elementem oddzielającym układ glikolowy od wodnego jest wymiennik płytowy. Wymienniki dobierane są indywidualnie na każdą inwestycję. Precyzyjne określenie parametrów wymiennika jest niezmiernie ważne dla dobrego przekazywania ciepła. Biorąc pod uwagę efektywność pracy instalacji zaleca się, aby maksymalna strata temperaturowa pomiędzy stronami nie przekraczała 5 K. W wielu instalacjach, w szczególności chłodniczych i takich gdzie projektowana jest temperatura medium bliska maksymalnej temperatury pracy urządzenia, parametr ten przyjmuje się na poziomie 3 lub 2 K. Niska strata pozwala obniżyć parametr pracy urządzenia i zwiększyć efektywność, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Kolejną ważną cechą jest strata ciśnienia nie większa niż 10 kPa. Różnica temperatur ∆T pomiędzy zasilaniem, a powrotem musi wynosić 10 K. Dotyczy to obu stron – pierwotnej i wtórnej. Wymiennik należy też odpowiednio przewymiarować, czyli dobrać na maksymalne moce urządzeń. Przykładowo jeżeli nominalna (czyli dla A7W50) moc pompy ciepła GAHP-A wynosi 38,3 kW, to wymiennik należy dobrać na moc 42 kW – czyli dla parametru A35W35. Dzięki temu w każdych warunkach temperatury zewnętrznej wymiennik będzie w stanie przenieść moc urządzenia.

Zastanawiasz się, jaka pompa ciepła sprawdzi się najlepiej w Twojej sytuacji? Napisz do nas, doradzimy.


Bufor

Kolejnym ważnym elementem instalacji jest zbiornik buforowy. Jego najważniejszą funkcją jest zapewnienie optymalnego czasu pracy absorpcyjnych pomp ciepła. Najwyższa efektywność układu absorpcyjnego osiągana jest po kilku minutach pracy, gdy parametry układu stabilizują się. Duży zład w postaci zasobnika buforowego zapewnia magazynowanie energii cieplnej w sytuacji małego odbioru na instalacji, co wydłuża cykl pracy urządzenia. Pozwala to na jak najdłuższą pracę pompy ciepła z jej najoptymalniejszymi parametrami nominalnymi. Wydawałoby się, że duży zład może zapewnić duża instalacja odbiorcza. Tak jednak nie jest. Instalacja odbiorcza posiada różne rozgałęzienia i odbiór ciepła jest w nich nierównomierny. Dynamiczne zmiany są niekorzystne dla czasu działania i efektywności pomp ciepła. Z naszego doświadczenia wynika, że bufor jest magazynem bardzo stabilnym i przewidywalnym i dlatego wymagane jest jego zastosowanie w instalacji. Minimalną pojemność bufora dobiera się, przyjmując 800 dm3 na pierwszą jednostkę GAHP i 200 dm3 na każdą następną jednostkę w kaskadzie (przykładowo mając 4 pompy ciepła GAHP w układzie minimalna pojemność bufora to 800 + 3 x 200 = 1400 dm3).
GAZUNO Logo absorpcyjne pompy ciepła

Dostawca nowoczesnych i efektywnych systemów grzewczo chłodniczych wykorzystujących technologię OZE oraz spełniające wymagania prawne. Pracujesz obecnie nad projektem źródła ciepła lub chłodu? Skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii