Źródła ciepła

Powietrze

Energią aerotermalną można nazwać ciepło obecne w powietrzu atmosferycznym. Nawet przy temperaturze poniżej zera powietrze nadal zawiera ciepło, które może być wykorzystane, jeśli zostanie ono przepuszczone przez wymiennik, wewnątrz którego krąży płyn niskowrzący. Powietrzna pompa ciepła jest zdolna pobrać ciepło zgromadzone w powietrzu atmosferycznym i przekazać je do efektywnego ogrzania budynku.

https://www.youtube.com/watch?v=9uki-ZVLz_A&index=1&list=PLYXIjdh4jXJp6M-rm6FlFycYg_4jR_0mq

Woda

Energię hydrotermalną można zwięźle zdefiniować jako ciepło obecne w wodach jezior, rzek i warstwach wodonośnych. Woda przy dnie nigdy nie zamarza i ma w miarę stałą temperaturę przez cały rok. Pompa ciepła, przy pomocy specjalnych wymienników zanurzonych w rzece, jeziorze lub w studni, jest zdolna pobrać energię hydrotermalną i przekazać ją do ogrzania budynku. Stała temperatura wody umożliwia pracę urządzenia ze stałą, wysoką efektywnością.

https://www.youtube.com/watch?v=hjx-VV2YkeY&list=PLYXIjdh4jXJp6M-rm6FlFycYg_4jR_0mq&index=2 

Grunt

Energią geotermalną można nazwać ciepło obecne pod powierzchnią ziemi. Pochodzi ono w głównej mierze z wnętrza planety ale także od promieni słonecznych padających na jej powierzchnię. Temperatura gruntu pozostaje praktycznie niezmienna przez cały rok. Dzięki temu jest niezwykle efektywnym odnawialnym źródłem dla pompy ciepła. 

https://www.youtube.com/watch?v=hjx-VV2YkeY&list=PLYXIjdh4jXJp6M-rm6FlFycYg_4jR_0mq&index=2

 

 

 

 

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +48 (58) 698 21 48