1. Co to jest pompa ciepła?
 2. Jak działa pompa ciepła?
 3. Dlaczego wydajność deklarowana jest na poziomie przewyższającym 100%?
 4. Czy wydajność powietrznej pompy ciepła zmienia się w zależności od temperatury zewnętrznej? 
 5. Jaka jest maksymalna temperatura dostarczanej ciepłej wody?
 6. Jak zachowuje się gazowa pompa ciepła w wersji powietrze-woda przy szczególnie trudnych warunkach zewnętrznych?
 7. Czy dane dotyczące wyniku i wydajności energetycznej pompy ciepła Robur są certyfikowane?
 8. Czy to prawda, że gazowa absorpcyjna pompa ciepła jest droższa od kotła kondensacyjnego?
 9. Czy to prawda, że dzięki pompie ciepła można poprawić klasę energetyczną ogrzewanego budynku?
 10. Jaka jest różnica pomiędzy instalacją gazowej absorpcyjnej pompy ciepła a instalacją kotła?
 11. Jakie należy przeprowadzić czynności w celu utrzymania gazowej absorpcyjnej pompy ciepła?
 12. Jaki jest zakres pracy pompy ciepła?

 

1. Co to jest pompa ciepła?

Gazową absorpcyjną pompę ciepła (GAHP) możemy określić jako połączenie korzyści, jakie niosą dwie najbardziej znane technologie od lat stosowane w ogrzewnictwie: kocioł gazowy oraz elektryczna pompa ciepła. Posiada zalety kotła, jeżeli chodzi o wykorzystanie gazu ziemnego (lub LPG) jako źródła energii potrzebnej do jej funkcjonowania. Dodatkowo nie wykorzystuje szkodliwych dla środowiska czynników chłodniczych i jest łatwa do zainstalowania. Wykazuje także korzyści podobne do elektrycznej pompy ciepła - wykorzystuje odnawialne źródła energii (powietrze, woda, gleba). Latem może również produkować zimną wodę do klimatyzacji (w wersji rewersyjnej). Gazowa absorpcyjna pompa ciepła jest przystosowana do instalacji na zewnątrz budynku.


2. Jak działa gazowa pompa ciepła?

Zasada jej funkcjonowania bardzo przypomina działanie tradycyjnej elektrycznej pompy ciepła. Podstawowa różnica polega na:

 • użyciu palnika gazowego (lub LPG) w miejscu sprężarki elektrycznej,
 • zastosowaniu wody i amoniaku zamiast syntetycznych płynów chłodniczych, które są szkodliwe dla środowiska.

3. Dlaczego wydajność deklarowana jest na poziomie przewyższającym 100%?

Aby odpowiedzieć na to pytanie konieczne jest dokładne wyjaśnienie pewnych kwestii. Nie należy mylić sprawności cieplnej (typowej dla zamkniętego obiegu termodynamicznego) z wydajnością termiczną (typową dla otwartego obiegu termodynamicznego) systemu lub urządzenia. Sprawność urządzenia cieplnego to zazwyczaj stosunek energii wytworzonej przez urządzenie do energii zużytej. Typowym przykładem jest tradycyjny kocioł: dostarcza on ciepło przekształcając energię cieplną użytkowanego paliwa (gaz ziemny, LPG, olej napędowy, węgiel, itp.). Według znanej zasady zachowania energii, ilość energii dostarczonej (w postaci gorącej wody) nie może przekroczyć ilości energii wprowadzonej (w postaci paliwa). Z tego powodu kocioł nigdy nie osiągnie sprawności przekraczającej 100%. W rzeczywistości można spotkać się z deklarowaniem sprawności kotłów kondensacyjnych na poziomie powyżej 100%. Ta „anomalia” wynika z przekonania popularnego w krajach europejskich, gdzie energię wprowadzaną paliwa uznaje się jedynie w części za „zauważalną", tj. energią temperatury, jaką paliwo może wygenerować wraz z oparami spalania, zaniedbując jednocześnie część „ukrytą", czyli ciepło zawarte w parze wodnej oparów. Wprowadzone ciepło nie jest więc całkowitym ciepłem (wyższe ciepło spalania), ale stanowi tylko około 90% (niższe ciepło spalania). Właśnie dlatego kotły kondensacyjne wykazują efektywność bliską 110% (na niższym cieple spalania), co w rzeczywistości jest niczym innym, jak tylko 100% na wyższym cieple spalania. Efektywność natomiast to stosunek energii wychodzącą do energii wprowadzanej, typowej dla otwartego cyklu termodynamicznego, do którego może być doprowadzane ciepło z zewnątrz. Pompa ciepła jest urządzeniem będącym w stanie wchłonąć, a więc „wpompować" ciepło z powietrza, wody, gleby (nawet przy niskiej temperaturze) wewnątrz własnego cyklu termodynamicznego, dodając je do energii wprowadzanej potrzebnej dla jej funkcjonowania (w przypadku gazowej pompy ciepła są to paliwa gazowe - gaz ziemny lub LPG). Energia końcowa jest zatem sumą ciepła dostarczonego ze spalania paliwa (jak w kotle) oraz ciepła, które pompa jest w stanie wchłonąć z zewnątrz. Dlatego wydajność gazowej pompy ciepła jest zdecydowanie wyższa od wydajności kotła: energia w postaci paliwa, przekształcona w ciepło, zostaje dodana do ciepła absorbowanego ze środowiska (energia odnawialna), a więc dostarczonego z urządzenia grzewczego. W zależności od ilości energii odnawialnej, jaką pompa ciepła jest w stanie wchłonąć ze środowiska zewnętrznego, otrzymamy mniejszy lub wyższy poziom wydajności. Dla przykładu: pompa ciepła powietrze-woda model GAHP-A LT wykazuje nominalną wydajność na poziomie 165%. Oznacza to, że na każdy kW energii wprowadzanej (w postaci gazu ziemnego lub LPG) jest w stanie zapewnić moc cieplną (w postaci gorącej wody) w ilości 1,65 kW, co częściowo zawdzięcza się ciepłu spalania gazu, a po części energii odnawialnej pochłoniętej z powietrza z zewnątrz.


4. Czy wydajność powietrznej pompy ciepła zmienia się w zależności od temperatury zewnętrznej?

W przypadku wszystkich pomp ciepła, wytwarzana energia zależy przynajmniej częściowo od tego, ile energii jest w stanie zaabsorbować ze środowiska, w którym się znajduje. Im niższa jest temperatura środowiska, tym mniejsza ilość energii może zostać wchłonięta, a więc mniejsza będzie jej wydajność. 

W przypadku gazowej absorpcyjnej pompy ciepła (GAHP) wpływ warunków zewnętrznych, w szczególności dla wersji powietrze-woda (w których ciepło jest absorbowane z zewnątrz), jest znacznie mniejszy niż w przypadku elektrycznej pompy ciepła. Wydajność GAHP-A zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, ale w sposób mniej widoczny. Może ona pracować przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych (-20°C poniżej zera) utrzymując wydajność na poziomie 100%, a więc wyższą niż ta, z jaką mamy do czynienia w przypadku tradycyjnych kotłów gazowych.


5. Jaka jest maksymalna temperatura dostarczanej ciepłej wody?

Przy projektowaniu urządzenia grzewczego, jakim jest pompa ciepła, temperatura zasilania ciepłej wody jest bardzo istotnym wskaźnikiem. W przeciwieństwie do elektrycznych pomp ciepła, które zwykle dostarczają ciepłą wodę o maksymalnej temperaturze 50°C, gazowe absorpcyjne pompy ciepła mogą osiągnąć wyższą temperaturę zasilania - maksymalnie do 70°C (odpowiednią dla zasilania tradycyjnego systemu ogrzewania lub dla produkcji ciepłej wody użytkowej). Należy jednakże zaznaczyć, że pompa ciepła wykazuje największą wydajność przy niższych temperaturach wody, dlatego wskazane jest stosowanie gazowych pomp ciepła w temperaturze powyżej 60°C jedynie na czas niezbędny (np. dla ogrzania zbiornika ciepłej wody użytkowej lub celem zapobiegania powstawaniu w nim bakterii legionella).


6. Jak zachowuje się gazowa pompa ciepła w wersji powietrze-woda przy szczególnie trudnych warunkach zewnętrznych?

Urządzenia te zostały zaprojektowane i wykonane tak, by mogły zostać umieszczone na zewnątrz bez żadnej ochrony przeciwko czynnikom atmosferycznym. Doskonale spełniają wszystkie swoje funkcje pracując w temperaturze do 20 stopni poniżej zera. Nawet w przypadku konieczności odszronienia wymiennika lamelowego zewnętrznej (sytuacja taka jest możliwa w temperaturach bliskich zerowej zawartości ciepła w powietrzu o dużej wilgotności), pompa ciepła Robur GAHP-A uruchamia w sposób automatyczny rozmrażanie wymiennika lamelowego, nie przestając wytwarzać ciepła w ogrzewanym środowisku, ani nie powodując wzrostu zużycia energii potrzebnej do rozmrażania.


7. Czy dane dotyczące wyniku i wydajności energetycznej pompy ciepła Robur są certyfikowane?

Gazowe absorpcyjne pompy ciepła Robur posiadają wiele certyfikatów i świadectw wydanych przez wykwalifikowane jednostki krajowe (np. ENEA) oraz międzynarodowe (np. DVE, DVGW czy California Energy Commission).


8. Czy to prawda, że gazowa absorpcyjna pompa ciepła jest droższa od kotła kondensacyjnego?

Nawet jeśli porównujemy produkty o funkcjach lub cechach zupełnie różnych, zawsze warto, w celu dokonania bardziej precyzyjnej oceny, przeanalizować szczegółowo, jakie korzyści i świadczone usługi są porównywane. Cena zakupu absorpcyjnej pompy ciepła powinna być oceniana w odniesieniu do oszczędności paliwa (osiągniętej dzięki większej wydajności pompy o około 40%), a więc do czasu zwrotu inwestycji, co zwykle następuje w ciągu kilku lat. Wybór pompy ciepła Robur jest więc dokonywany w oparciu o świadomość inwestycji w zaawansowaną technologię, przyjazną dla środowiska i umożliwiającą natychmiastowe oszczędności paliwa, w porównaniu z tańszą technologią, ale za to mniej wydajną i mniej ekonomiczną w działaniu.


9. Czy to prawda, że dzięki pompie ciepła można poprawić klasę energetyczną ogrzewanego budynku?

Tak, to prawda. Klasa energetyczna budynku zależy od energii „skonsumowanej" przez cały kompleks, a więc jeżeli urządzenie grzewcze zużywa mniej energii do produkcji ciepła niezbędnego do ogrzania pomieszczeń, tym lepsza będzie wydajność energetyczna budynku, a tym samym jego klasa. Oznacza to także podniesienie wartości handlowej nieruchomości.


10. Jaka jest różnica pomiędzy instalacją gazowej absorpcyjnej pompy ciepła a instalacją kotła?

Gazowa pompa ciepła jest zasilana dokładnie tak samo, jak zwykły kocioł gazowy. Jej zaletą jest możliwość instalacji na zewnątrz, co nie wymaga adaptacji żadnego specjalnego pomieszczenia. Urządzenie dystrybucji ciepłej wody do ogrzewania budynku jest bardzo podobne, różnica polega na tym, że świadczenia energetyczne wynoszą około 40% więcej niż w przypadku kotła kondensacyjnego, czego wynikiem są oszczędności paliwa. W praktyce instalacja pompy ciepła nie różni się od instalacji kotła.


11. Jakie należy przeprowadzić czynności w celu utrzymania gazowej absorpcyjnej pompy ciepła?

Sposób utrzymania tych urządzeń jest podobny do sposobu utrzymania zwykłego kotła gazowego.


12. Jaki jest zakres pracy pompy ciepła?

Zakres pracy różni się w zależności od rodzaju pompy ciepła, na przykład wśród właściwości absorpcyjnych pomp ciepła w wersji powietrze-woda znajduje się wyjątkowo szeroki zakres działania, który pozwala użytkownikowi na korzystanie z pompy ciepła również przy ekstremalnych zewnętrznych temperaturach wody i powietrza, co jest trudne do osiągnięcia w przypadku elektrycznych pomp ciepła.

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48