Dopłaty z NFOŚiGW na odnawialne źródła energii

Program ,,Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach''.
 

Już w III kwartale bieżącego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza wdrożyć program ,,Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach''. 

Program zakłada ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 

Beneficjentami programu mogą zostać podmioty prawne (przedsiębiorstwa), które spełniają definicję mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Formą dofinansowania są dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW. 

Więcej informacji:
http://www.ekocde.pl/ekologia/193/program-poprawa-efektywnosci-energetycznej-czesc-4-inwestycje-energooszczedne-w-malych-i-srednich-przedsiebiorstwach/

 

Nabór wniosków - BOCIAN - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii".

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujących realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Forma dofinansowania: 
pożyczka, której wysokość jest określona w ust. 7.2 pkt 1 programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii".

Więcej informacji:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/nabor-wnioskow-bocian/

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +48 (58) 698 21 48