Dlaczego efektywność gazowej pompy ciepła przekracza 100%?

Pompy ciepła GAHP firmy ROBUR są urządzeniami o wysokiej efektywności sięgającej 170%, a w niektórych wypadkach nawet 244%.

Rys.

Efektywność z definicji jest bezwymiarową wielkością, która opisuje w jakim stopniu urządzenie jest w stanie przekształcić energię z jednej postaci w drugą. Zasady zachowania energii i zasady termodynamiki stwierdzają w sposób zupełnie jasny, że sprawność nie może być większa od jedności (lub 100%), skąd więc możliwość uzyskania dodatkowych procentów?

Opisywana sprawność jest, w przypadku absorpcyjnych pomp ciepła (jak również innych urządzeń), efektywnością, która dla urządzeń zasilanych gazem opisywana jest za pomocą G.U.E (ang. Gas Utilization Efficiency), efektywności spalania gazu, czyli stosunku uzyskanej energii cieplnej do energii cieplnej otrzymanej bezpośrednio w procesie spalania gazu.

Tak korzystny poziom sprawności urządzeń ROBUR został osiągnięty, dzięki pozyskaniu dodatkowej energii z dolnego źródła ciepła i wykorzystaniu technologii kondensacyjnej. Aby została osiągnięta sprawność 100% całość dostępnego paliwa musi ulec spaleniu w sposób zupełny, co jest równoznaczne z całkowitym spaleniem i brakiem substancji palnych w produkowanych spalinach. Wartość 100% ustalona została w odniesieniu do wartości opałowej, która jest niższa od ciepła spalania, gdyż nie uwzględnia energii zużytej w procesie kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Zastosowanie technologii kondensacyjnej pozwala na pozyskanie tej energii i tym samym zwiększeniu sprawności  nawet o 15%, zwiększeniu mocy i redukcji zużycia gazu.

Oczywiście w pompach ciepła GAHP duża część energii uzyskiwana jest w dolnym źródle ciepła (źródle energii odnawialnej pozyskiwanej z otoczenia), co przekłada się na wysokie G.U.E. Efektywność urządzenia zależy od temperatury otoczenia, z którego pozyskujemy energię odnawialną jak również temperatury zasilania górnego źródła (system ogrzewania). Im temperatura górnego źródła jest niższa tym wyższa sprawność urządzenia. Oznacza to, że urządzenia osiągają najwyższą sprawność w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym.

Całkowita efektywność pojedynczego urządzenia GAHP w trybie grzania osiąga wartość do 170%. Wyjątkiem jest pompa ciepła GAHP-WS, która produkuje jednocześnie wodę grzewczą i lodową z efektywnością do 244%. Przykładem jej użycia może być chłodzenie pomieszczeń użytkowych i ogrzewanie wody w basenie w okresie letnim, a dużo więcej zastosowań istnieje w przemyśle, gdzie podczas grzania pomieszczeń użytkowych, urządzenie zaspokaja zapotrzebowanie na chłód dowolnych procesów produkcyjnych lub technologicznych.

Na koniec należy dodać, że ciepło napędowe w urządzeniach GAHP, po wykonaniu pracy w obiegu termodynamicznym urządzenia, jest w pełni wykorzystywane i przekazywane do odbiorników ciepła ogrzewając pomieszczenia. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w absorpcyjnych pompach ciepła ROBUR, zużycie energii elektrycznej jest znikome, a gaz stanowiący główne źródło energii jest najtańszym i najstabilniejszym jej nośnikiem, który w przeciwieństwie do energii elektrycznej jest energią pierwotną, a nie przetworzoną. Przetwarzanie oznacza procesy produkcji i transportu, gdzie występuje szereg strat, a co za tym idzie duża część energii pierwotnej wykorzystanej do wytworzenia energii elektrycznej jest bezpowrotnie tracona.

 

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48