Ciepło z powietrza - aerotermalna energia odnawialna.

Czym są oraz jak można wykorzystać AEROTERMALNE odnawialne źródła energii? Energię aerotermiczną można zdefiniować jako ciepło obecne w powietrzu zewnętrznym.

Główna część tego ciepła zostaje przekazana powietrzu przez promienie słoneczne w chwili, gdy przechodzą one przez atmosferę.

Energię z powietrza możemy uzyskać nawet w bardzo niskich temperaturach, pod warunkiem posiadania odpowiedniego urządzenia. Przy temperaturach poniżej zera powietrze nadal zawiera ciepło, które może być pozytywnie wykorzystane, jeśli zostanie ono przepuszczone przez wymiennik lamelowy, wewnątrz którego krąży czynnik o jeszcze niższej temperaturze.

Dzięki technologii gazowych absorpcyjnych pomp ciepła istnieją jednostki, które mogą pobrać ciepło z powietrza i przetransportować je w ogrzewane miejsca, w temperaturze zewnętrznej do -30°C, przy wydajności znacznie przekraczającej 100%. Pompy ciepła czerpiące energię z powietrza pozwalają na wydobycie ciepła obecnego w powietrzu i przeniesienie go do czynnika chłodniczego pracującego w układzie chłodniczym. Często proces ten może zostać odwrócony celem otrzymania ogrzewania w zimie lub klimatyzacji latem, przy wykorzystaniu tego samego urządzenia. Działanie opiera się na obecności w pompie ciepła czynnika chłodniczego, który paruje pod wpływem ciepła zawartego w powietrzu na zewnątrz, a następnie zostaje skroplony, oddając ciepło wodzie grzewczej.

Dolna granica temperatury, w której może nastąpić ten proces jest właściwością samego czynnika chłodniczego. Zazwyczaj czynniki chłodnicze na bazie HFC (hydro-fluorowodory, bardziej znane pod komercyjną nazwą R407 i R410, określane w nieco niewłaściwy sposób jako „ekologiczne” i używane w prawie wszystkich elektrycznych pompach ciepła, wskazują na znaczny spadek wydajności przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0°C, by w temperaturach poniżej -10°C przestać pracować.

Inne czynniki chłodnicze, stosowane w typowo gazowych absorpcyjnych urządzeniach (,które używają amoniaku jako czynnika chłodniczego), umożliwiają dobre funkcjonowanie (efektywność powyżej 110%) aż do -30°C.

Tak więc w każdym miejscu na świecie, w którym mamy możliwość i dostęp do wystarczającej ilości powietrza, możliwe jest wykorzystanie tego darmowego źródła, by wyprodukować ciepło przy bardzo wysokiej wydajności.

  

Aerotermalne pompy ciepła mogą być montowane na zewnątrz budynków, ponieważ są tak skonstruowane, by nie poddawać się zewnętrznym warunkom klimatycznym, a korzystać z ich ciepła.

Urządzenia wykorzystujące powietrze nie wymagają ani kosztownych prac wiertniczych dla sond czy studni, ani nie niosą ryzyka wyczerpania odnawialnego źródła (co niestety może nastąpić w przypadku warstw wodonośnych, podziemnych lub powierzchniowych) ani jego istotnych zmian w czasie (co może się zdarzyć, jeżeli chodzi o systemy geotermalne).

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48