Przejdź do treści

Wybór odpowiedniego źródła ciepła dla budynku należy rozpatrywać pod wieloma kątami: zapotrzebowania na moc grzewczą, dostępnych nośników energii, odbiorników ciepła, ale również jego lokalizacji.

W przypadku budynków, które potrzebują niezależnego źródła ciepła, na przykład przez brak możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej, dotychczas najpopularniejszym rozwiązaniem było stworzenie kotłowni gazowej. Wiąże się to jednak z szeregiem wymagań jakie należy spełnić w zależności od instalowanej mocy oraz rodzaju gazu.

Pomieszczenie, w którym planujemy stworzyć kotłownię między innymi musi mieć zapewnioną odpowiednią wysokość, instalację odprowadzenia spalin, wentylację, oświetlenie, czy podłogę wykonaną z materiałów niepalnych. Powoduje to, że nie zawsze jest możliwość stworzenia kotłowni gazowej w projektowanym lub termomodernizowanym budynku, przez co inwestorzy, instalatorzy czy projektanci zmuszeni są do szukania alternatywnych źródeł ciepła.

Zobacz film, w którym omawiamy tematykę lokalizacji źródła ciepła.

Od pewnego czasu na rynku pojawiają się urządzenia grzewcze przeznaczone do montażu zewnętrznego, które powoli stają się nie tylko alternatywą, a kolejnym wariantem przy tworzeniu koncepcji zasilania w ciepło budynku.

Decydując się na urządzenie przeznczone do montażu zewnętrznego, jednym z bardzo istotnych aspektów jest oszczędność cennego miejsca wewnątrz obiektu. Pomieszczenie, które normalnie przeznaczone byłoby na kotłownię można przeznaczyć do innych celów lub znacznie zmniejszyć jego powierzchnię.

Ma to ogromne znaczenie w przypadku zapotrzebowania budynku na dużą moc grzewczą, a więc wtedy, kiedy mowa o dużych gabarytowo urządzeniach lub o konieczności zastosowania większej ilości jednostek. Dzięki montażowi zewnętrznemu możemy umiejscowić urządzenia w dowolnym miejscu. W przypadku, gdy miejsca wokół budynku jest niewiele, lub dostępna przestrzeń jest zbyt cenna, urządzenia możemy zainstalować na dachu budynku.

Takie rozwiązanie jest szczególnie korzystne w nowoczesnym budownictwie, gdzie ciepło/chłód coraz częściej rozprowadzane jest przy pomocy centrali wentylacyjnej. Wzajemna bliskość urządzeń upraszcza budowę i kontrolę systemu grzewczego/chłodniczego oraz obniża jego koszty całkowite i straty ciepła/chłodu w instalacji. Niezależnie od miejsca instalacji urządzeń, sterownik systemu (centrala sterowania) umieszczany jest wewnątrz budynku, dzięki czemu obsługa układu nie wymaga wychodzenia na zewnątrz, co byłoby niekomfortowe szczególnie podczas mrozów i niepogody.

Przykłady źródeł ciepła do montażu zewnętrznego

Absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem

Urządzeniami, które są przystosowane do pracy w warunkach atmosferycznych oraz które możemy zlokalizować na dachu lub w pobliżu budynku są absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem ROBUR. Wszystkie jednostki zewnętrzne ROBUR posiadają własną instalację kominową, co w połączeniu z zewnętrznym montażem, pozwala obniżyć koszty inwestycyjne o koszt budowy komina.

Dodatkowo, dzięki temu unikamy corocznych przeglądów kominowych. Brak komina w obiekcie zwiększa także przestrzeń użytkową. Wraz z montażem zewnętrznym wiąże się jeszcze jedno kluczowe rozwiązanie, mianowicie, nie ma konieczności wprowadzania gazu do budynku, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników (w przypadku wycieków i wybuchów gazu) i pozwala zmniejszyć koszty inwestycyjne o koszt zaprojektowania i poprowadzenia instalacji gazowej.

Montaż zestawów lub pojedynczych jednostek absorpcyjnych pomp ciepła zasilanych gazem powinien odbywać się na powierzchni wypoziomowanej, na wysokości poziomu gruntu, lub na dachu w miejscu o naturalnym przepływie powietrza, poza ścieżką kapania wody z rynien lub innych elementów budynku. Miejsce instalacji musi być dostosowane do ich wymiarów i ciężaru oraz uwzględniać minimalne odległości serwisowe. Ponadto odprowadzenie spalin urządzenia nie może znajdować się w pobliżu otworów budynku i punktów czerpania świeżego powietrza do budynku i musi być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Absorpcyjne pompy ciepła zasilane gazem to w większości urządzenia kondensacyjne w związku z tym wymagają odprowadzenia kondensatu (skroplin) ze spalin. Odprowadzenie kondensatu powinno być odpowiednio zaizolowane oraz wyposażone w przewód grzejny, aby zapobiec zamarzaniu kondensatu w przewidywanych warunkach pracy.

Ze względu na pH skroplin, odprowadzenie powinno zostać poprowadzone do kanalizacji przez neutralizator. W przypadku powietrznych urządzeń, zimą na lamelach parownika może powstawać szron. Urządzenie wchodzi wtedy w cykl odszraniania, więc należy zapewnić naczynie zbierające lub próg ograniczający, a także system odprowadzenia wody z odszraniania. Zapobiegnie to zalewaniu elementów wokół urządzenia, tworzeniu się lodu i uszkodzeniom.

Jeżeli pracujesz obecnie nad projektem źródła ciepła, masz problem z jego lokalizacją lub spełnieniem Warunków Technicznych, skontaktuj się z nami, z chęcią pomożemy!

Razem z Dariuszem Krąpcem odpowiadamy za województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie. Potrzebujesz wsparcia technicznego lub handlowego? Z chęcią podzielimy się z Tobą swoją wiedzą.


Kategorie wpisów

BEZPŁATNE WEBINARY

Prawo zamówień publicznych, WT2021, Audyty

Zapisz się na Akademię Profesjonalistów Gazuno. Raz w miesiącu będziesz dostawać informację o zbliżającym się spotkaniu i możliwości wcześniejszego zapisu.

Dołacz do uczestników akademii