Łódź – 22 miliony złotych na ograniczenie niskiej emisji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi zachęca do skorzystania z „Programu Ograniczania Niskiej Emisji”. Jest to konkurs, z którego skorzystać mogą jednostki samorządu terytorialnego planujące przedsięwzięcia w zakresie wymiany źródła ciepła przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego.

Co ważne dofinansowanie będzie realizowane jako dotacja, która może wynieść do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Pula środków do rozdysponowania: 22 000 000,00 zł

Nabór wniosków: 01.03.2017 r. – 10.04.2017 r.

Więcej informacji pod linkiem:  http:/blog/www.wfosigw.lodz.pl/jednostki_samorzadu_terytorialnego_i_pozostale_podmioty.php