Technologia absorpcyjna – OZE z gazu.

Gazowe absorpcyjne pompy ciepła Robur przeznaczone są do celów grzewczych, chłodniczych, produkcji c.w.u. oraz do jednoczesnego grzania i chłodzenia.

1. Technologia absorpcyjna – OZE z gazu.
2. Korzyści na każdym etapie inwestycji.
3. Przykład doboru pomp ciepła typu powietrze/woda.
4. Przykład doboru pomp ciepła typu grunt/woda.
5. Analiza eksploatacyjna urządzeń absorpcyjnych.
6. Spełnia warunki, oszczędza rachunki.
7. Instalacja hydrauliczna z GAHP.
8. Absorpcyjna pompa ciepła małej mocy.
9. Przykłady realizacji.

 

Technologia absorpcyjna – OZE z gazu

Gazowe absorpcyjne pompy ciepła Robur przeznaczone są do celów grzewczych, chłodniczych, produkcji c.w.u. oraz do jednoczesnego grzania i chłodzenia. Urządzenia działają na analogicznej zasadzie co tradycyjne pompy sprężarkowe z wyjątkiem kilku istotnych szczegółów czyniących je innowacyjnymi. Celem poniższego artykułu jest przybliżenie technologii absorpcyjnej wykorzystywanej w pompach ciepła oraz prezentacja firmy Gazuno, będącej dystrybutorem gazowych absorpcyjnych pomp ciepła Robur.

Jest to pierwsza część z cyklu, w którym przedstawimy Państwu ofertę urządzeń, ich poprawny dobór pod zapotrzebowanie energetyczne budynku, korzyści z zastosowania technologii absorpcyjnej oraz wiele innych technicznych aspektów.

W najczęściej spotykanych układach sprężarkowych ciepło jest przejmowane przez czynnik roboczy z dolnego źródła ciepła. Następnie ciśnienie czynnika rośnie w sprężarce zasilanej energią elektryczną i pod wysokim ciśnieniem zmienia stan skupienia w skraplaczu na płynny, jednocześnie dostarczając ciepło. Na koniec czynnik przechodzi przez element dławiący, który obniża jego ciśnienie i cykl się powtarza.

Gazowe absorpcyjne urządzenia Robur w swoim działaniu opierają się na patencie Alberta Einsteina i Leo Szilarda z 1930 roku dotyczącego urządzenia chłodniczego, które ma możliwość przenoszenia energii cieplnej z miejsca o niższej temperaturze do miejsca o temperaturze wyższej dzięki m.in. różnicy ciśnień, różnicy gęstości, zastosowaniu absorbentu oraz dostarczenia ciepła. Układ absorpcyjny w porównaniu do sprężarkowego składa się również z typowych elementów obiegu chłodniczego (parownik, skraplacz, zawór dławiący), nie posiada jednak sprężarki elektrycznej. W miejsce klasycznej sprężarki występuje tutaj „silnik termiczny” (absorber, warnik, pompa roztworu, element rozprężny). Urządzenia Robur  zasilane są gazem ziemnym lub LPG. Z wysoką efektywnością wykorzystują energię odnawialną, która może być czerpana z różnego rodzaju źródeł niskotemperaturowych:

  • powietrza,
  • wody,
  • gruntu.

 

Energia ze spalania gazu dostarczana jest do wymiennika, w którym znajduje się roztwór amoniak-woda. Odparowany amoniak oddaje na początku cyklu energię pozyskaną w wyniku spalania gazu, a następnie realizuje obieg chłodniczy, pozyskując energię z dolnego źródła. Dzięki zastosowaniu absorpcji, pobór energii elektrycznej jest minimalny, ponieważ zasila ona jedynie pompę roztworu oraz wentylator. Pozostałe mechanizmy urządzenia napędzane są w wyniku spalaniu gazu ziemnego lub LPG. W gazowych absorpcyjnych pompach ciepła Robur ograniczono ilość elementów mechanicznych, co zapewnia długoletnią, bezawaryjną oraz cichą pracę.

                                                                         

Ze względu na budowę odporną na warunki atmosferyczne, urządzenia Robur świetnie spisują się w przypadku montażu zewnętrznego. Pozwala to zaoszczędzić miejsce w pomieszczeniu technicznym, zredukować koszty inwestycji oraz zapewnić bezpieczeństwo. Układ chłodniczy jest całkowicie zamknięty i szczelny, dzięki czemu nie występuje konieczność uzupełniania czynnika chłodniczego. Warto również wspomnieć, że w układzie wykorzystany jest naturalny czynnik chłodniczy, zamiast czynników syntetycznych (HFC). Amoniak charakteryzuje niska temperatura wrzenia i brak negatywnego wpływu na środowisko naturalne (zerowy wskaźnik ODP i GWP). Urządzenia absorpcyjne Robur są urządzeniami o wysokiej efektywności. W przypadku urządzeń grzewczych G.U.E. dochodzi do 1,7, dla układów skojarzonych grzewczo-chłodzących osiągana efektywność może wynosić nawet 2,44. Aby poprawnie zinterpretować efektywność gazowych absorpcyjnych pomp ciepła, należy przyrównać ją do sprawności kotłów gazowych nie zaś do współczynnika COP sprężarkowych pomp ciepła. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, urządzania Robur umożliwiają pozyskanie doraźnego dofinansowania.

                                                                                                            

Gazuno jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń absorpcyjnych Robur w  Polsce. Firma Gazuno powstała w 2013 roku wydzielając się po pięciu latach doświadczeń z Działu Gazowych Pomp Ciepła firmy Flowair. Nasza siedziba mieści się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdyni, gdzie oprócz przestrzeni biurowej, posiadamy laboratorium z instalacją testową. W naszej strukturze posiadamy Kierowników Regionalnych na terenie całej Polski, którzy z chęcią dzielą się doświadczeniem oraz wiedzą na temat urządzeń absorpcyjnych.

Obecnie oferowane jest pięć typów pomp ciepła oraz pięć rodzajów wytwornic wody lodowej. Wśród nich znajdują się pompy ciepła typu powietrze/woda GAHP-A, ich rewersyjna wersja GAHP-AR umożliwiająca produkcję ciepła i/lub chłodu oraz pompa K18 dedykowana dla domów jednorodzinnych. W typoszeregu znajdują się także jednostki typu grunt/woda GAHP-GS i woda/woda GAHP-WS. Dodatkowo w ofercie posiadamy wysokiej jakości kondensacyjny kocioł gazowy AY. Urządzenia proponowane są jako kompaktowe jednostki o standardowych rozmiarach, przystosowane do montażu zewnętrznego. Zwiększanie mocy źródła odbywa się przez dodawanie kolejnych jednostek. Zestawy  (grupa od 2 do 5 jednostek, zainstalowanych na wspólnej szynie, połączonych elektrycznie i hydraulicznie) mogą być konfigurowane z różnego rodzaju modułów, co pozwala precyzyjnie dobierać urządzenia do wyliczonego zapotrzebowania na ciepło i chłód.

Pomagamy klientom zrozumieć zalety gazowych absorpcyjnych pomp ciepła. Wspieramy pracę projektantów branżowych oraz wykonawców systemów grzewczych przy pierwszych instalacjach w nowej technologii. Dużą satysfakcję daje nam wypracowanie z klientem takiego rozwiązania, które przy rozsądnych kosztach inwestycyjnych, da jak najkrótszy okres zwrotu, dzięki niskim kosztom eksploatacji.

W Polsce zainstalowanych mamy ponad 1000 urządzeń, które przyniosły wyraźne efekty ekonomiczne oraz ekologiczne, a zadowolenie ich użytkowników mierzymy rosnącą liczbą referencji.

Zachęcamy do odwiedzenie naszej strony internetowej (www.gazuno.pl/referencje) oraz kanału Youtube, na którym znajdą Państwo wywiady referencyjne.

 

                                                                                                                                                                                                                     Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Piotr Bryła

doradca techniczno-handlowy

+48 883 730 618

piotr.bryla@gazuno.pl

 

 

Obserwuj nas: