AY gazowy kocioł kondensacyjny

kocioł AY

Opis produktu:

Kocioł kondensacyjny przeznaczony do instalacji zewnętrznej, zapewniający produkcję wody grzewczej o temperaturze do 80 °C. Klasa energetyczna: A


Zastosowanie

• Ogrzewanie i produkcja ciepłej wody użytkowej,
• idealne uzupełnienie dla wytwornic wody lodowej oraz pomp ciepła szczególnie przy:
- zaopatrywaniu w medium grzewcze central wentylacyjnych,
- wspomaganiu ogrzewania ciepłej wody użytkowej,
- zabezpieczeniu w moc szczytową, jeżeli wymagają tego warunki klimatyczne lub ekonomiczne.


 AY
Nominalna moc palnika (1013 mbar, 15 ⁰C)[kW] 34,9
Efektywność(50°C)[%] 104,6
Efektywność(80°C)[%] 98,6
Moc[kW] 34,4
Nominalny przepływ wody (∆T = 10 K) [l/h] 2950
Maksymalna temp. otoczenia[°C] 45
Minimalna temp. otoczenia[°C] -40

Galeria zdjęć:


Galeria video:


Salwatoriański Dom Pomocy Społecznej

Region: Małopolskie

Inwestor: Towarzystwo Boskiego Zbawiciela - Salwatorianów

Działalność: Dom pomocy społecznej

Moc grzewcza: 360 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw RTA 00-665 HT S1 CW składający się z pięciu gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A. Zestaw RTY 00-600 CW składający się z pięciu gazowych kotłów kondensacyjnych AY.

Zobacz szczegóły

Hala Magazynowa

Region: Wielkopolskie

Inwestor: Grene-KRAMP

Działalność: Hala wysokiego składowania

Moc grzewcza: 551 kW

Zastosowane urządzenia: Trzy zestawy RTA 00-399 HT SC składające się z trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A HT S1 typu powietrze/woda w wersji wyciszonej. Dwa zestawy RTY 00-360 SC składające się z trzech kondensacyjnych kotłów gazowych AY.

Zobacz szczegóły

Chojnickie Centrum Kultury

Region: Pomorskie

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice

Działalność: kulturalna

Moc grzewcza: 281,5 kW

Wydajność chłodnicza: 118,3 kW

Zastosowane urządzenia: Jeden zestaw składający się z trzech rewersyjnych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz z kotła kondensacyjnego.

Zobacz szczegóły

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

Region: Wielkopolskie

Inwestor: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 184,8 kW

Zastosowane urządzenia: Zastosowano cztery gazowe absorpcyjne pompy ciepła typu grunt/woda oraz jeden gazowy kocioł kondensacyjny do montażu wewnętrznego.

Zobacz szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 84 w Gdańsku

Region: Pomorskie

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 145,4 kW

Zastosowane urządzenia: Zastosowano dwie gazowe absorpcyjne pompy ciepła typu powietrze/woda oraz dwa gazowe kotły kondensacyjne.

Zobacz szczegóły

Szkoła Plastyczna w Koszalinie

Region: Zachodniopomorskie

Inwestor: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 149,3 kW

Zastosowane urządzenia: Zastosowano trzy gazowe absorpcyjne pompy ciepła typu powietrze/woda oraz dwa gazowe kotły kondensacyjne.

Zobacz szczegóły

Internat i szkoła w Kłaninie

Region: Pomorskie

Inwestor: Powiat Puck

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: Internat – 222 kW, szkoła – 187,6 kW

Zastosowane urządzenia: Dwa zestawy. Szkoła: cztery pompy ciepła typu powietrze/woda i jeden gazowy kocioł kondensacyjny. Internat: cztery pompy typu powietrze/woda i dwa gazowe kotły kondensacyjne.

Zobacz szczegóły

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pucku

Region: Pomorskie

Inwestor: Powiat Puck

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 145,5 kW

Zastosowane urządzenia: Zastosowano dwie gazowe absorpcyjne pompy ciepła typu powietrze/woda oraz dwa gazowe kotły kondensacyjne.

Zobacz szczegóły

Liceum we Wschowie

Region: Lubuskie

Inwestor: Powiat Wschowski

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 149,3 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw urządzeń – trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz jednego gazowego kotła kondensacyjnego.

Zobacz szczegóły

ZOO w Opolu

Region: Opolskie

Inwestor: Ogród Zoologiczny w Opolu

Działalność: Publiczna

Moc grzewcza: 107,1 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw: dwa kotły zewnętrzne AY oraz gazowa absorpcyjna pompa ciepła GAHP-A.

Zobacz szczegóły

Bolesławieckie Centrum Kultury

Region: Dolnośląskie

Inwestor: Gmina Miejska Bolesławiec

Działalność: Publiczna

Moc grzewcza: 105 kW

Wydajność chłodnicza: 51,5 kW

Zastosowane urządzenia: Dwie gazowe absorpcyjne rewersyjne pompy ciepła GAHP-AR, wytwornica wody lodowej GA-ACF oraz szczytowy kocioł kondensacyjny AY.

Zobacz szczegóły

Kompleks szkolno-przedszkolny we Wrocławiu Stabłowicach

Region: Dolnośląskie

Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 72,7 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw urządzeń – czterech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz dwóch gazowych kotłów kondensacyjnych.

Zobacz szczegóły

Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej

Region: Podkarpackie

Inwestor: Gmina Robczyce

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 294,7 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw urządzeń – trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz trzech gazowych kotłów kondensacyjnych.

Zobacz szczegóły

Szkoła w Kornowacu

Region: Śląskie

Inwestor: Gmina Kornowac

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 218,1 kW

Zastosowane urządzenia: Zastosowano trzy gazowe absorpcyjne pompy ciepła typu powietrze/woda oraz trzy gazowe kotły kondensacyjne.

Zobacz szczegóły

Szkoła w Pruchniku

Region: Podkarpackie

Inwestor: Gmina Pruchnik

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 183,7 kW

Zastosowane urządzenia: Zastosowano trzy gazowe absorpcyjne pompy ciepła typu powietrze/woda oraz dwa gazowe kotły kondensacyjne.

Zobacz szczegóły

Parafia Rzymsko-Katolicka Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim

Region: Mazowieckie

Inwestor: Parafia Rzymsko – Katolicka Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim

Działalność: Sakralna

Moc grzewcza: 111 kW

Zastosowane urządzenia: Jako źródło ciepła zastosowano zestaw składający się z dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła oraz jednego gazowego kotła kondensacyjnego.

Zobacz szczegóły

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie

Region: Mazowieckie

Inwestor: Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przybyszewie

Działalność: Sakralna

Moc grzewcza: 72,7 kW

Zastosowane urządzenia: Jako źródło ciepła zastosowano zestaw składający się z gazowej absorpcyjnej pomp ciepła oraz jednego gazowego kotła kondensacyjnego.

Zobacz szczegóły

Zespół Szkół w Jasienicy

Region: Mazowieckie

Inwestor: Gmina Tłuszcz

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 214,2 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw RTAY 00-746/4 HT S1 CW składający się z dwóch absorpcyjnych pomp ciepła GHAP-A HT w wersji wyciszonej i czterech kondensacyjnych kotłów gazowych AY.

Zobacz szczegóły

Zespół Szkół w Miąse

Region: Mazowieckie

Inwestor: Gmina Tłuszcz

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 214,2 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw RTAY 00-746/4 HT S1 CW składający się z dwóch absorpcyjnych pomp ciepła GHAP-A HT w wersji wyciszonej i czterech kondensacyjnych kotłów gazowych AY.

Zobacz szczegóły

Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie

Region: Mazowieckie

Inwestor: Gmina Mszczonów

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 218,1 kW

Zastosowane urządzenia: dwa zestawy urządzeń – zestaw RTA 00-399 HT S1 CW składający się z trzech absorpcyjnych powietrznych pomp ciepła GAHP-A HT S1 oraz zestawu RTY 00-360 CW składający się z trzech kondensacyjnych kotłów gazowych AY.

Zobacz szczegóły

Gminne Centrum Informacyjne w Osuchowie

Region: Mazowieckie

Inwestor: Gmina Mszczonów

Działalność: Publiczna

Moc grzewcza: 72,7 kW

Zastosowane urządzenia: Jeden zestaw składający się z gazowej absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A oraz z kotła kondensacyjnego.

Zobacz szczegóły

Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej

Region: Podkarpackie

Inwestor: Zamek w Łańcucie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Działalność: Muzeum

Moc grzewcza: 74 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw RTAY 00-253 HT S1 CW składający się z gazowej absorpcyjnej pomp ciepła GAHP-A HT S1 typu powietrze/woda w wersji wyciszonej oraz kondensacyjnego kotła gazowego AY, wyposażony w pompy cyrkulacyjne.

Zobacz szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łochowie

Region: Mazowieckie

Inwestor: Gmina Łochów

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 72,7 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw dwóch pomp gazowych i kotła kondensacyjnego RTAY 00-386 HT S1 CW. Zestaw pompy gazowej i kotła kondensacyjnego RTAY 00-253 HT S1 CW.

Zobacz szczegóły

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki

Region: Pomorskie

Inwestor: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 329,1 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw pięciu powietrznych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w wersji wyciszonej: RTA 00-665 HT S1 CW. Zestaw czterech kondensacyjnych kotłów gazowych montażu zewnętrznego: RTY 00-480 CW.

Zobacz szczegóły

Park przemysłowy

Region: Wielkopolska

Inwestor: Nie podano na życzenie inwestora

Działalność: Park przemysłowy wraz z przyległą częścią biurową

Moc grzewcza: 248 kW

Zastosowane urządzenia: 4 zestawy pomp ciepła i kotłów gazowych RTAY00-253 SC. Zestaw składa się z 1 pompy ciepła GAHP-A HT oraz 1 kotła AY.

Zobacz szczegóły

Budynek wielorodzinny w Tarnowie

Region: Małopolskie

Inwestor: Tarnowskie TBS Sp. z o.o.

Działalność: Zgodnie z misją Spółki realizującej budowę mieszkań w systemie społecznego budownictwa czynszowego mieszkania wraz z miejscami postojowymi przeznaczone są na wynajmem za umiarkowany czynsz.

Moc grzewcza: 183,7 kW

Zastosowane urządzenia: RTAY 00-386 HT CM

Zobacz szczegóły

Budynek wielorodzinny w Sulęcinie

Region: Lubuskie

Inwestor: Instalko

Działalność: Budynek mieszkalny

Moc grzewcza: 107,1 kW

Zastosowane urządzenia: RTAY 00-373/4 HT S

Zobacz szczegóły

Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Tucholi

Region: Kujawsko-Pomorskie

Inwestor: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Działalność: Straż Pożarna

Moc grzewcza: 216 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw RTAY 00-509/4 HT S1 CW składający się z dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A HT S1 typu powietrze/woda w wersji wyciszonej oraz dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych AY w układzie czterorurowym. Zestaw RTAY 00-253 HT S1 CW składający się z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła GAHP-A HT S1 typu powietrze/woda w wersji wyciszonej oraz kondensacyjnego kotła gazowego AY.

Zobacz szczegóły

Przedszkola nr 5 i 19 w Tarnowie

Region: Małopolskie

Inwestor: Urząd Miasta w Tarnowie

Działalność: Przedszkola

Moc grzewcza: 111 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw RTAY 00-386/4 HT S1 CW składający się z dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A HT S1 typu powietrze/woda w wersji wyciszonej oraz kondensacyjnego kotła gazowego AY. Zestaw zabudowany w układzie czterorurowym, wyposażony w pompy cyrkulacyjne.

Zobacz szczegóły

AMEplus Gliwice

Region: Śląskie

Inwestor: AMEplus Sp. z o.o.

Działalność: Przemysłowa

Moc grzewcza: 84,2 kW

Wydajność chłodnicza: 33,8 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw składający się z rewersyjnej powietrznej pompy ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowego RTYR 116-360 CM.

Zobacz szczegóły

Biurowiec Calypso

Region: Kujawsko-Pomorskie

Inwestor: Budlex

Działalność: Pomieszczenia biurowe

Moc grzewcza: 105 kW

Wydajność chłodnicza: 33,8 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw RTYR 116-360 składający się z dwóch rewersyjnych powietrznych pomp ciepła oraz jednego kondensacyjnego kotła gazowego.

Zobacz szczegóły

Gimnazjum Publiczne w Przytocznej

Region: Lubuskie

Działalność: Gimnazjum

Moc grzewcza: 218 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw RTA 00-399 HT S1 CW składający się z trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A HT S1 typu powietrze/woda w wersji wyciszonej. Zestaw RTY 00-360 CW składający się z trzech kondensacyjnych kotłów gazowych AY.

Zobacz szczegóły

Szkoła Podstawowa w Krosnowicach

Region: Dolnośląskie

Inwestor: Urząd Gminy Kłodzko

Działalność: Szkoła Podstawowa

Moc grzewcza: 329 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw RTA 00-665 HT S1 CW składający się z pięciu gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A HT S1 typu powietrze/woda w wersji wyciszonej. zestaw RTY 00-480 CW składający się z czterech kondensacyjnych kotłów gazowych.

Zobacz szczegóły

Dom jednorodzinny w Szpetalu Górnym

Region: Kujawsko-Pomorskie

Inwestor: Osoba prywatna

Działalność: Budynek mieszkalny

Moc grzewcza: 60 kW

Zastosowane urządzenia: RTAY 00-253 HT S CW, zestaw składający się z jednej powietrznej absorpcyjnej pompy ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowego.

Zobacz szczegóły

Market budowlany Bricomarche

Region: Małopolska

Inwestor: Monaster Sp. z o.o.

Działalność: Market budowlany

Moc grzewcza: 69 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw dwóch kotłów kondensacyjnych RTY 00-240.

Zobacz szczegóły

Dom mieszkalny w Warszawie

Region: Mazowieckie

Inwestor: Osoba prywatna

Działalność: Budynek mieszkalny

Moc grzewcza: 34,4 kW

Zastosowane urządzenia: gazowy kocioł kondensacyjny AY00-120

Zobacz szczegóły

Budynek Biurowo - Szkoleniowy Uniwersytetu Łódzkiego

Region: Łódzkie

Inwestor: Uniwersytet Łódzki

Działalność: Edukacyjna

Moc grzewcza: 73 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw RTAY 00-253/4 HT S1 CW składający się z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła GAHP-A HT S1 typu powietrze/woda oraz gazowego kotła kondensacyjnego AY.

Zobacz szczegóły

Stara Kopalnia - Centrum Nauki i Sztuki

Region: Dolnośląskie

Inwestor: Urząd Gminy Wałbrzych

Działalność: Centrum Nauki i Sztuki (Muzeum Górnictwa i Przemysłu, Galeria Sztuki itp.)

Moc grzewcza: 183,7 kW

Zastosowane urządzenia: Dwa zestawy: zestaw RTAY 00-639 HT S1 CW składający się z trzech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A HT S1 typu powietrze/woda w wersji wyciszonej, oraz dwóch kotłów kondensacyjnych AY

Zobacz szczegóły

Palmiarnia przy Zamku Książ

Region: Dolnośląskie

Inwestor: Prezydent Miasta Wałbrzych

Moc grzewcza: 1,6 MW

Wydajność chłodnicza: 253,5 kW

Zastosowane urządzenia: Trzy zestawy RTAR 290-600S SC, Dwa zestawy RTA 00-665 HT S1 SC, Trzy zestawy RTY 00-600 SC, Jeden zestaw RTY 00-600/4 SC.

Zobacz szczegóły

Budynek wielorodzinny w Przytocznej

Region: Lubuskie

Inwestor: Instalko

Działalność: Budynek mieszkalny

Moc grzewcza: Dla potrzeb centralnego ogrzewania 63,9 kW, dla potrzeb ciepłej wody użytkowej 35,0 kW.

Zastosowane urządzenia: RTAY 00-386 HT CM zestaw składający się z dwóch absorpcyjnych pomp ciepła, oraz kondensacyjnego kotła gazowego, o mocy całkowitej 115,0 kW ustawionych na zewnątrz budynku, dodatkowo wspomaganych przez zestawy próżniowych kolektorów słonecznych.

Zobacz szczegóły

Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki

Region: Dolnośląskie

Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Działalność: Szkolnictwo

Moc grzewcza: 332,8 kW

Zastosowane urządzenia: Dwa zestawy RTA 00-399 HT S CM oraz zestaw RTY 00-360 CM.

Zobacz szczegóły

Szkoła Podstawowa w Lipnicy Wielkiej

Region: Małopolskie

Inwestor: Gmina Korzenna

Działalność: Szkolnictwo

Moc grzewcza: 221,9 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw RTA 00-532 HT S1 CW składający się z czterech gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A HT S1 typu powietrze/woda w wersji wyciszonej oraz zestaw RTY 00-240 CW składający się z dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych.

Zobacz szczegóły

Słupski Inkubator Technologiczny

Region: Pomorskie

Inwestor: Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR)

Działalność:
Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Centrum Badawczo-Rozwojowe
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

Moc grzewcza: 420 kW

Wydajność chłodnicza: 260 kW

Zastosowane urządzenia:
3x RTAR – zespół rewersyjnych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-AR
1x RTY – zespół zewnętrznych kotłów kondensacyjnych AY
1x RTCF - Zespół gazowych absorpcyjnych wytwornic wody lodowej ACF
1x RTHF 180-72/4 – zestaw składający się z dwóch wytwornic wody lodowej ACF oraz wytwornicy wody lodowej z odzyskiem ciepła ACF-HR

Zobacz szczegóły

Salon Mercedes-Benz

Region: Wielkopolska

Inwestor: Frączak Sp. z o.o.

Działalność: Salon samochodowy

Moc grzewcza: 106,4 kW

Wydajność chłodnicza: 33,8 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw składający się z rewersyjnej powietrznej pompy ciepła oraz kondensacyjnego kotła gazowego RTYR 116-360.

Zobacz szczegóły

Szkoła Podstawowa w Trzycierzu

Region: Małopolskie

Inwestor: Gmina Korzenna

Działalność: Szkolnictwo

Moc grzewcza: 111 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw RTAY 00-386/4 HT S1 CW składający się z dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła GAHP-A HT S1 typu powietrze/woda w wersji wyciszonej oraz kondensacyjnego kotła gazowego.

Zobacz szczegóły

Szkoła Podstawowa w Posadowej Mogilskiej

Region: Małopolskie

Inwestor: Gmina Korzenna

Działalność: Szkolnictwo

Moc grzewcza: 72,7 kW

Zastosowane urządzenia: Zestaw RTAY 00-253/4 HT S1 CW składający się z gazowej absorpcyjnej pompy ciepła GAHP-A HT S1 typu powietrze/woda w wersji wyciszonej oraz kondensacyjnego kotła gazowego AY.

Zobacz szczegóły

Pawilon Zakażeń Eksperymentalnych Drobiu w Olsztynie

Region: Warmińsko-Mazurskie

Inwestor: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Działalność: Badawczo - naukowa

Moc grzewcza: 68,8 kW

Zastosowane urządzenia: Zespół dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych RTY 00 -240

Zobacz szczegóły

Potrzebujesz rzetelnej i kompleksowej wiedzy? Zapytaj naszego eksperta!

Napisz do nas lub zadzwoń +58 698 21 48